Strona główna
  Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy

Wyświetlono wypowiedzi wyszukane dla zapytania: Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy

Temat: osrodki opiekunczo wychowawcze
osrodki opiekunczo wychowawcze
mam prosbe czy ktos moze mi powiedziec gdzie w olesnicy lub okolicach
znajduja sie osrodki opiekunczo wychowawcze lub swietlice srodowiskowe

Temat: Ośrodek wychowawczo-opiekuńczy sióstr michalite...
Ośrodek wychowawczo-opiekuńczy sióstr michalite...
Jak panu prezydentowi nie wstyd otoczenia tego budynku. Obrzydliwe zgniłe
komórki zasłaniają ten obiekt od strony Wernera. Cos koszmarnego. Wstyd panie
prezydencie.

Temat: Zniżka PKP/PKS dla studenta niepełnosprawnego
dokładnie wg ustawy ulga przewidzjana jest:
USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Art. 2.
4. Do ulgi 78 % przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na
podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w
ust. 1, z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2a.
5. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego kolejowego oraz autobusowego są uprawnione następujące
osoby:
1) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne -
na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych;
2) jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych
inwalidztwem lub niepełnosprawnych - na podstawie biletów
jednorazowych.
Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania
lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki
opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej,
specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka
wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży
spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka
rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka
wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus
rehabilitacyjny - i z powrotem.
Temat: Ulga 78% na przejazdy PKS i PKP
Jeżeli ma Pani 23 lata, może Pani skorzystać z ulgi 78% w
przejazdach PKP i PKS ,o ile podróżuje Pani do miejsc ściśle
określonych w ustawie tj. uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd
z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły,
szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-
wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego
ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży
spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka
rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka
wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus
rehabilitacyjny - i z powrotem.
Uprawnienia do wyżej wymienionej ulgi reguluje ustawa z dnia 20
czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego
Zgodnie art.2& 5 ust.1 do ulgi 78% przy przejazdach środkami
publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego są
uprawnione dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub
niepełnosprawne - na podstawie biletów jednorazowych lub
miesięcznych imiennych.
Art.1a. tejże ustawy za dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub
niepełnosprawnością rozumie dzieci i młodzież dotknięte
inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz
studentów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych do
ukończenia 26 roku życia.
Konieczne posiadanie jest legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz
dokumentu poświadczającego cel podróży.
Temat: Ulga PKP
Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych oraz jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych - na podstawie biletów jednorazowych uprawnione są do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego są uprawnione następujące osoby.

Jednak ulga ta dotyczy wyłącznie przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem.

Źródło: USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U.02.175.1440)Temat: dowóz dziecka do szkoły
Ale ty dowożąc dziecko do szkoły nie płacisz pełnego biletu!Szkoła wystawia
ci legitymację na przejazd ,
Dzieci i młodzież niepełnosprawna lub dotknięta inwalidztwem (do ukończenia
24 roku życia) oraz studenci niepełnosprawni (do ukończenia 26 roku życia)
korzystają z 78% ulgi przy zakupie biletów jednorazowych oraz miesięcznych
imiennych na wszystkie pociągi PKP i autobusy PKS.
Ulga ta obowiązuje przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu do:
przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej,
placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka
umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i
obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy
społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus
rehabilitacyjny i z powrotem.

Opiekunowi odwożącemu dziecko do w/w placówek przysługuje również 78% ulga na
przejazdy autobusami PKS i pociągami PKS i w drodze powrotnej.
Ulgi na przejazdy pociągami PKP obowiązują wyłącznie w drugiej klasie. Chcąc
skorzystać z przejazdów w klasie pierwszej należy pokryć różnicę między ceną
biletu pierwszej a drugiej klasy. Ulga nie obowiązuje na tzw. miejscówki i
miejsca sypialne - należy je kupić dla siebie i przewodnika.
Temat: Pijana wychowawczyni z domu dziecka włamała się..
Skarga na wychowawcę
2005-01-11 20

Policjanci badają, czy pracownik ośrodka opiekuńczo-wychowawczego pobił swoich
podopiecznych. Mundurowi nie chcą zdradzić, w której z wałbrzyskich placówek
opiekuńczo-wychowawczych miało dojść do pobicia czterech osób. Doniesienie na
policję złożył dyrektor placówki. Poinformował policjantów, że jego podwładny
miał pobić czterech wychowanków, którzy doznali obrażeń ciała na udach i
łydkach.
– Szczegółów sprawy nie zdradzamy, ponieważ może być tak, że podopieczni
ośrodka pomówili swojego wychowawcę. Mogli się zemścić na przykład za surową
dyscyplinę – mówi Ireneusz Smoła z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.
Policjanci wszczęli już postępowanie przygotowawcze w tej sprawie. Ma ono
wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

Źródło: twoje-sudety.pl | (AS) - Słowo Polskie Gazeta Wrocławska
Temat: jak mogę pomóc niepełnosprawnym???
Miła studentko.
Mój syn skońcył studia pedagogiczne i szuka pracy. Z ksiązki telefonicznej
wynotował chyba z 80 adresów szkół,przedszkoli integracyjnych i specjalnych
ośrodków opiekuńczo-wychowawczych,Ośrodków Pomocy spolecznej,Domów Pomocy
Społecznej, fundacji,Ośrodkow Dziennego Pobytu i diabli wiedzą czego jeszcze i
nigdzie go nie chca zatrudnić - chcą tylko wolontariuszy.
Zastanów się tylko czy chcesz pomagać dzieciom,czy bardziej sprawdzisz się w
pracy z osobami dorosłymi.
Większość adresów znajdziesz na str.www.klon.org.pl-poznaj swoje prawa-
niepełnosprawni-nauka dzieci i młodzieży.
Zyczę powodzenia.marikaTemat: orzeczenie o stopniu niepełnosprawnosci
PKS i PKP 78% zniżki dla:
Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24
roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do
ukończenia 26 roku życia – wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania
lub z miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki
opiekuńczowychowawczej, placówki oświatowo–wychowawczej, specjalnego ośrodka
szkolno–wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka
umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki, ośrodka rehabilitacyjno–wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka
wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno–pedagogicznej, w
tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem.

A jak jest w komunikacji gminnej/miejskiej musisz sprawdzić na miejscu, bo to
jest ustalane lokalnie.
Temat: "Młodych psują pedolodzy"
> Przecież nie ma mowy o ich izolowaniu w patologicznych rodzinach, tylko o
> izolowaniu w specjalnych ośrodkach, gdzie będą wychowawcy wyznający
> niepatologiczne wartości.
ale ci wychowawcy mają tacy być w teorii. Podobnie jak tacy są już w zakładach
wychowawczych i w domach dziecka. I wszyscy teoretycznie bardzo starają się, by
dzieci z domów dziecka miały nalezytą opiekę, by dzieci z ośrodków opiekuńczo-
wychowawczych były zaopiekowane i wychowane, a młodzież z poprawczaków miała
szansę się poprawić.
Teoretycznie to brzmi pięknie, w praktyce na pewnie więcej niż sto procent, te
specjalne ośrodki staną sie jeszcze gorsze niż obezne OSW i DP...
Czyli nauka patologii dopiero zacznie kwitnąć, niestety.
I jestem przekonana, że własni takiego dziecka, ktre wyjdzie z owego cudownego
ośrodka - to dopiero żadne z nas nie chciałoby spotkać na swojej drodze...
brrr...
Temat: sklep na zimowej
Nie wiadomo czy jest to plotka czy prawda, ale zważywszy, że w każdej plotce jest ziarno prawdy przytoczę parę przepisów.
Z przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych wynika, że do uzyskania zezwolenia na świadczenie tego typu działalności niezbędne jest uzyskanie opinii właściwej rady odnośnie do wskazanej lokalizacji.
Zezwolenia na urządzenie i prowadzenie działalności dotyczącej gier na automatach musi udzielić minister do spraw finansów publicznych, natomiast podmiot ubiegający się o zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie salonu gier jest zobowiązany przedłożyć opinię Rady Miasta czy Gminy w sprawie proponowanej lokalizacji ośrodka gier.
Salony gier na automatach mogą być zlokalizowane również w miejscowościach liczących do 100 tysięcy mieszkańców. Na takim terenie może powstać jeden salon.
Art.30 wspomnianej ustawy mówi Punkty gry na automatach o niskich wygranych mogą być usytuowane w lokalach gastronomicznych, handlowych lub usługowych, oddalonych, co najmniej 100 m od szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych oraz ośrodków kultu religijnego. Ulica Zimowa nie ma 100m szerokości a przecież zaraz zaczyna się teren szkoły.

PozdrawiamTemat: Kto zatrudni psychologa?
Kto zatrudni psychologa?
No właśnie, kto zatrudni młodą psycholog (chętnie do pracy z dziećmi, ale
niekoniecznie...). Interesują mnie szpitale, ośrodki opiekuńczo -
wychowawcze, domy dziecka itp. Mam doświdczenie z dziećmi, dyplom
muzykoterapeuty wydany przez PTP i kilka kursów dodatkowych (trening
antystresowy, profilaktyki uzależnień, praktyki w Ośrodku Psychiatrycznym...)
Będę wdzięczna za wszelkie informacje... Pozdrawiam cieplutko - Z.Temat: Zamknijmy domy dziecka
Zamknijmy domy dziecka
jestem pedagogiem specjalnym, przepracowałem kilka lat w różnych "kombinatach"
edukacyjnych zwanych ośrodkami wychowawczymi, opiekuńczymi (de facto
realizującymi zadania domów dzieckia) - podpisuję się rękoma i nogami pod
pomysłem likwidacji domów dziecka i innych placówek szkolno-wychowawczych. Nie
są, nie były i nie będą one DOMAMI zawsze pozostaną "domami" do których
wychowawcy przychodzą do pracy zarabiać pieniądze (po za małymi wyjątkami
prawdziwych pasjonatów, a tych coraz mniej...)
Rozwiązać te instytucje!Temat: Kościół nie pomaga biednym? bzdura! pomaga!
Kościół nie pomaga biednym? bzdura! pomaga!
www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20041230&id=main
-proszę klikać po lewej stronie na Wykaz Domów Samotnej Matki, oraz na Wykaz
Osrodków Opiekuńczo Wychowawczych prowadzonych przez kościół, ponieważ tekst
jest zapisany w Wordzie a u mnie akurat ładowanie b długo trwa...jak sie
okazuje ponad połowa tych przybytków któtra istnieje w Polsce jest prowadzona
przez kościół katolicki..a taka feministyczna biurwa M Środa ze twierzdi że
kosciól przyczynia się do przemocy w rodzinie...szczyt beczelności i
zakłamania! dodam ze ani że żaden z tych ośrodków nie nalezy do jakiejkolwiek
feministycznej organizacji!!!! Tak więc pani Sroda straciła dobra okazję by
siedziec cicho....Temat: ME w siatkówce kobiet
ME w siatkówce kobiet
Witam,

Szukam osób, kontaktu do osób, które pomogłyby nam w poprowadzeniu dopingu dla
drużyny Czech podczas fazy grupowej Mistrzostw Europy w Siatkówce Kobiet w
katowickim Spodku w dniach 25-27.09.2009 w ramach naszego projektu p.n.
„Sport, Fair Play, Edukacja, Integracja” realizazowany w ramach Funduszu dla
Organizacji Pozarządowych, Komponent III – Równe szanse i integracja społeczna
w którym biorą udział dzieci w wieku 13-16 lat z 3 różnych placówek- uczniów z
małej miejscowości i wsi, wychowanków ośrodków opiekuńczo-wychowawczych oraz
ze specjalnych ośrodków dla młodzieży niewidomej i niedowidzącej.
Oczywiście zapewniamy bilet na mecze.

Bartosz Wasilewski
Śląskie Centrum Edukacji Sportowej
e-mail: vasyl81@wp.plTemat: Wojewoda kwestionuje powołanie dyrektora genera...
Wojewoda kwestionuje powołanie dyrektora genera...
Kolejnym dziwnym powołaniem jest decyzja o nowym dyrektorze
Ośrodka Wychowawczo opiekuńczego. Nowy dyrektor pracuje w dwóch
placówkach miejskich. jako wicedyrektor pobierała dwie pensje w
przedszkolu i Ośrodku, nikt nie widzial w tym nic dziwnego.
teraz tez nic dziwnego w sytuacji gdy dla wielu osób nie ma
pracy inna osoba pracuje na dwóch etatach.Temat: jak będzie wyglądał kraj pod rządami PO?
Owsiak Owsiak...7% z tego co zbiera ma dla siebie...7% z 30 mln zł to
jest ..policz sobie...kosciół bez rozgłosu zbiera większe sumy i pomaga
większej liczbie potrzebujących
www.naszdziennik.pl/
-kliknij po lewej stronie na dole pod gwiazdorkiem z workiem na napis wykaz
domów samotnej matki i na wykaz osrodków opiekuńczo wychowawczych...to ponad
polowa wszystkich tego typu placówek w Polsce...a krzykliwe feministki (z
pretensjonalną towarzyszką Środa która zarzuca kościołowi niedostateczne
zaangażowanie sie w pomoc potrzebujacymna czele) nie prowadzą ani jednej tego
typu placówki!!!!!!!Temat: Plakaty
Uwazam ze akcja protestacyjna "Ratujmy Ruczaj" jest calkowicie niesluszna!
Powinnismy dolozyc wszelkich staran aby wychowankowie z osrodkow opiekunczo-
wychowawczych i osoby bezdomne mnialy szanse na socjalizacje oraz
resocjalizacje. Danie im mieszkania, oczywiscie na odpowiednich warunkach, moze
stac sie dla nich jedyna szansa na rozwoj, rozpoczecie normalnego zycia.
Warunki o jakich mowie to m.in. praca na rzecz miasta, spolecznosci itp. Nic
nie dajemy za darmo!! Tego jeszcze nikogo nic dobrego nie nauczylo. Uwazam, ze
mamy obowiazek dbac o wyrownywanie szans dla ludzi najbardziej potrzebujacych
pomocy. Nie tworzmy spolecznych rozdzialow na ludzi bardzo bogatych i biednych
(co ostatnimi czasy staje sie powszechne). Bylaby to dla nas droga do
samodestrukcji spolecznej, ludzkiej. Apeluje do obywateli dzielnicy Ruczaj!
Otworzcie oczy na szanse rozwoju polityki socjalnej naszego miasta! Dajcie
ludziom potrzebujacym szanse rozwoju! Stancie sie przez to obywatelami
odpowiedzialnymi za cale spoleczestwo, na wzor spoleczenstw zachodniej Europy!Temat: Dzieci poza systemami opieki
Mam nadzieję, że moje dziecko wyrośnie na wyitną postać. Na razie wagaruje,
ucieka z domu, jest agresywne i wulgarne........Inne moje dzieci są spokojne i
świetnie sie uczą. Wciąż walczę o swoje trudne dziecko, nie jestem bierna, choc
tatuś już nie wytrzymał i postanowił wypisać się z naszej rodziny....Od dawna
szukam pomocy rozmaitych instytucji i osób, bo sytacja mnie przerasta. Jedyna
pomoc, którą uzyskałam to lekarstwa od psychiatry, płatna pomoc psychologa a
także wsparcie rodziców innych dzieci z podobnymi zaburzeniami.
Napisałam-uzyskałam, bo zbuntowany nastolatek odmawia teraz przyjęcia lekarstw i
wizyt u psychologa....Jest zbyt zdrowy na szpital i zbyt chory aby chodzić do
zwykłej szkoły, nie jest przestępcą aby znaleźć się w ośrodku opiekuńczo-
wychowawczym i jest zbyt inteligentny aby chodzić do szkoły specjalnej. POtrzena
jest placówka wyspecjalizowana w pomocy dzieciom takim jak opisywany Piotr i mój
syn...
Temat: artykuł
Przepraszam, że tak wtrące swoje 3 grosze ale... Uczę sie języka migowego
(tego którym posługują się nauczyciele w szkołach i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych), przegladałam te znaki które znajdują sie na stronie
www.migowy.pl/ I się "podłamałam"...nie sa to znaki oficjalne, np ból
jest bardzo podobny do znaku dyrektor (i gdybym nie wiedziała, ze ta pani miga
ból to bym postawiła jednak na dyrektora :/), róznią się troche od tych które
znajdują sie w "Słowniku polskiego języka miganego" pana Hendzla :(
A może ta pani uczy "naturalnego języka migowego"?
Temat: wizyty- sąd i psycholog- w jakiej kolejnosci?
Witaj.
To zalezy kto złoży pozew o ustalenie spotkań z dzieckiem. Jak złoży Twój były,
to na pewno przyjdzie kurator do Ciebie w celu zbadania warunków w jakich
żyjecie. Na sprawie warto wnosić o badanie w ośrodku Opiekuńczo-wychowawczym (co
zresztą zazwyczaj sędzia zarządza). Potem czeka się na opinię z RODK i sędzie
wydaje wyrok. To tyle o teorii, w życiu niestety nie jest tak prosto. Najlepiej
znajdź świadków, którzy potwierdzą, że córeczka jest bardzo z Toba związana.
Poza tym to za małe dziecko na zabieranie od matki. Wnoś o ustalenie wizyt u
Ciebie w domu, tylko w Twojej obecności.
jak chcesz znac jakieś szczegóły to pisz, ja przeszłam wszystko , najpierw
były podał mnie o widzenia z dzieckiem, potem do czasu wyjaśnienia sprawy
sędzina kazała oddawać Małą, mimo tego że mówiłam, że człowiek jest
nieodpowiedzialny. W końcu córka wylądowała pod kołami samochodu, bo tatuś nie
umiał się Nią zająć, co zresztą sam przyznał. Koniec końców ma ograniczone prawa
rodzicielskie do wyboru szkoły dziecku i spotkania tylko u mnie w mojej
obecności, co zresztą też ma gdzieś bo już od 1,5 roku nie przychodzi.

Pozdrawiam
Temat: .....Trupy sie ścielom?
.....Trupy sie ścielom?
Same ? Bez nicyjyj "pomocy". Syćko to podejrzane. Jeee, coz to
sie dzieje w Murzasichku?
"42-letni mieszkaniec Warszawy, który przyjechał pod Tatry, by
zorganizować wypoczynek dla dzieci z ośrodka opiekuńczo-
wychowawczego, targnął się na swoje życie bądź uległ nieszczęśliwemu
wypadkowi. Pokój był dosłownie skąpany we krwi, która pokrywała
łóżko, ściany, próg drzwi i łazienkę. Na głowie denata odkryto także
skorupę zastygłej krwi. Policja wstępnie wykluczyła działanie osób
trzecich, jednak śledztwo w sprawie niewyjaśnionej śmierci trwa.

Ciekawość, fto mu pomóg pozegnać sie z tym światem.
Temat: Plac zabaw da dzieci w Zamościu
Straż Miejska w Zamościu informuje, że wymieniony plac zabaw leży na prywatnym
terenie ośrodka opiekuńczo-wychowawczego, a to znaczy, że teoretycznie jest
przeznaczony tylko dla jego wychowanków. Został udostępniony publicznie na
prośbę przewodniczącego zarządu osiedla, który chciał, aby dzieci z pobliskich
bloków miały się gdzie bawić. Po rozmowie z administratorem obiektu
dowiedzieliśmy się, że plac jest sprzątany raz w tygodniu, trawa jest koszona
na bieżąco, niedaleko jest kontener na śmieci. Pan odpowiedzialny za porządki
zobowiązał się bardziej przykładać do sprzątania, a my ze swojej strony
postaramy się częściej patrolować ten rejon.
Mamy nadzieję, że uda nam się wykorzenić niechlubne obyczaje niektórych
mieszkańców Zamościa i przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku na
ulicach i placach naszego miasta.
Jednocześnie prosimy mieszkańców o bieżące zgłaszanie wszelkich naruszeń
porządku pod alarmowy numer Straży Miejskiej 986, co poprawi szybkość i
efektywność naszych interwencji.Temat: Plac zabaw da dzieci w Zamościu
sm205 napisał:
"Straż Miejska w Zamościu informuje, że wymieniony plac zabaw leży na prywatnym
terenie ośrodka opiekuńczo-wychowawczego, a to znaczy, że teoretycznie jest
przeznaczony tylko dla jego wychowanków. Został udostępniony publicznie na
prośbę przewodniczącego zarządu osiedla, który chciał, aby dzieci z pobliskich
bloków miały się gdzie bawić. Po rozmowie z administratorem obiektu
dowiedzieliśmy się, że plac jest sprzątany raz w tygodniu, trawa jest koszona
na bieżąco, niedaleko jest kontener na śmieci. Pan odpowiedzialny za porządki
zobowiązał się bardziej przykładać do sprzątania, a my ze swojej strony
postaramy się częściej patrolować ten rejon.
Mamy nadzieję, że uda nam się wykorzenić niechlubne obyczaje niektórych
mieszkańców Zamościa i przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku na
ulicach i placach naszego miasta.
Jednocześnie prosimy mieszkańców o bieżące zgłaszanie wszelkich naruszeń
porządku pod alarmowy numer Straży Miejskiej 986, co poprawi szybkość i
efektywność naszych interwencji"

- Brawo!
Temat: Pomóżcie rozwieść książki do szkół w powiecie
<<< A >>>
poza tym zes jest A-nalfabet to jeszcze probujesz napisac cos o czym nie masz
pojecia.

Dla Ciebie A......nalfabiecie wyjasnie, ze w powiecie jest 16 gmin i do tych
gmin jest przygotowane do wszystkich 120 szkol podstawowych i przedszkoli 240
egzemplarzy ksiazek.
w samej Czestochowie do 90 szkol i przedszkoli poszlo ponad 180 egzemplarzy.
Zeby Cie jeszcze bardziej uswiadomic to ksiazki dostanie tez 31 Osrodków
Opiekuńczo-Wychowawczych typi Swietlice Srodowiskowe i 2 Domy dziecka.

Ponadto z pieniądze uzyskane ze sprzedazy pozostalego nakladu zostaną
przeznaczone na potrzeby ktoregos Domu Dziecka

a teraz wez kalkulator i tepoto licz.

Ty nie tknąles w tym palcem wiec sie nie mądruj
jak cos osiagniesz w zyciu to mozesz zabierac glos
Twoj rozwoj intelektualny zatrzymal sie na literce "" A ""
do "" Z "" musisz jeszcze dluuuugo popracowac

ZROZUMIANO???????

uklony Glupia corka -poetkaTemat: macierzyństwo przestało sie podobać
earl.grey
> Mam 36 lat, spodziewam się drugiego dziecka. Spośród moich najbliższych
> przyjaciółek tylko ja jedna mam dzieci. Jedna robi habilitację, dwie są
> lekarzami po doktoratach, z drugim stopniem specjalizacji, jedna ma rzadką
> specjalizację komputerową, duzo po. Dla otoczenia i ich rodzin to wszystko się
> nie liczy. "
Skoro masz już dziecko i zdecydowałaś sie na drugie, więc sama wybrałaś co jest
dla ciebie najważniejsze. Ja uważam, że życie bez dzieci jest życiem pustym i
żadna kariera, kasa nie jest w stanie zastąpić dziacka. Co z habilitacji,co ze
specjalizacji - no co?
Wiesz ostatnio jedna kobieta, która pracuje w ośrodku opiekuńczo wychowawczym,
powiedziała do mojej koleżanki "Jedyne co bym w życiu zmieniła to to, że
chciałabym mieć dziecko.Nigdy nie miałam na nie czasu. Moje życie jest takie
puste. Zdziwaczałam. I na dodatek mam w domu dwa koty. Cieszę się że ty taka
nie będziesz (moja koleżanka była w końcówce ciąży)"
Wiesz, to takie wręcz banalne stwierdzenie owej kobiety, ale myślę, że tak jest
naprawdęTemat: Aneta K. - widziałyście wczoraj????
Łatwy pieniądz. Moja kuzynka pracuje w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym,
trafiają tam m.in. nastoletnie prostytutki. Sądzisz, że panny na możliwość
skończenia szkoły i zdobycia zawodu reagują entuzjastycznie? Skąd, wieją jak
mogą do alfonsów i na ulicę, bo gó..ara w 3 dni wyciągnie tyle co szwaczka
przez miesiąc. One lubią ten sport i tyle.Temat: PRZYTRAFIŁO MI SIĘ COŚ PIĘKNEGO...
Pracowałam kiedyś w ośrodku opiekuńczo wychowawczym... Właściwie był to internat
szkoły specjalnej, wiele dzieci pochodziło po prostu z rodzin zblizonych do
patologii i były tylko zaniedbane, niektóre miały ZD, inne były znacznie opóźnione.
Dzieci te miały mnóstwo ciepła, ufności i ogromną potrzebę akceptacji. Praca z
nimi była ogromna przyjemnością - gdyby nie to, że chciałoby się, aby nie miały
krzywdy w życiu. A o to tak trudno...Temat: Sposób na likwidację domów dziecka .
Przypuszczam, że całkiem sporo osób chciałoby zakładać Rodzinne Domy Dziecka
upatrując w tym całkiem niezłych zysków. Koszt utrzymania jednego dzieciaka
jest zdecydowanie mniejszy niż 3500 zł, jak również nie kumuluje się w
przypadku wzięcia pod opiekę kolejnego dziecka. Jeśli przyjmiemy 800 zł jako
miesięczny koszt utrzymania dziecka, to w przypadku przyjęcia drugiego dziecka,
koszt utrzymania zmniejszy się np. do 650 zł i będzie wynosił 1300 zł na dwójkę
dzieci. Przyjmujemy następne dziecko i koszt nam spada do powiedzmy 550 zł i
mamy 1650 zł na troje dzieci. W takim układzie prowadzenie R.D.Dz. byłoby
świetnym biznesem z zyskami gwarantowanymi na wiele lat przez państwo. Jeśli
proponujesz pewne rozwiązania, musisz je dopracować, tak aby wyeliminować tych,
którzy w opiece nad pokrzywdzonymi przez los dziećmi kierować się będą
wyłącznie chęcią łatwego zarobku. Od razu mówię, że tych ludzi najskuteczniej
wyeliminujesz metodą biznesową, a nie skomplikowanymi procedurami, rozmowami,
akceptacjami dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych, ośrodków pomocy
społecznej, dzielnicowego, księdza proboszcza i wszystkich świętych.Temat: Za darmo już nie będzie. Baseny bez wyjątków
A moim zdaniem postąpił słusznie. Dlaczego ci chłopcy, nawiasem mówiąc z
wyrokami, mieli by być traktowani jako uprzywilejowani? Czy to jedyny sposób
resocjalizacji? To w takim razie dlaczego więźniowie nie mają darmowego basenu?
Albo dzieci z biednych rodzin których na to nie stać, albo dzieci z domów
dziecka, albo niepełnosprawni z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych? Lista jest
długa...Temat: Gdzie jest ich mama?
kurcze, niewiarygodne! ojciec ma ograniczone prawa ale w tej sytuacji dali mu
dzieci? Przecież była babcia, no ewentualnie mogłyby trafić do dyżurnego ośrodka
opiekuńczo-wychowawczego? a ojciec ewidentnie powinien być pod lupą...bo motyw
miał jak byk!!! a żeby matka sobie gdzieś poszła? jeśli znajomym odmówiła
spotkania, to niby gdzie i czemu miałaby iść! straszne, ja myślę, że ona nie
żyje :-(
Temat: doświadczona niania praca dorywcza!!!!
doświadczona niania praca dorywcza!!!!
witam ;) od 5 lat zajmuje sie opieką nad dziećmi;) pracuje obecnie w osrodku
wychowawczo opiekunczym siostr felicjanek od godzny 13 do 16 dlatego wchodzi p
gre tylko praca w weekendy i w pozostałe godziny w tygodniu od 6 do 13 i od 16
do wieczora. Obecnie mam pod opieka prawie 50 dzieci wiec napewno dam rade z
Państwa pociecha;) moj mil ewelinka23.1985@o2.plTemat: Autyzm czy ZA - diagnoza
Czytam od tym odsyłaniu z kwitkiem i się przerażam...
My chodzimy na Pilicką i tam chyba jest tak, że diagnoza kliniczna
bardziej jest dla orzeczenia niepełnosprawności i Poradni P-P, a
poetm dopiero rusza terapia. Z tego co dzidziałam w rejestracji wisi
karteczka, że aby uzyskac terapię trzeba mieć orzeczenie o
niepełnosprawności. Oczywiście prywatnie jest inna droga z
pewnością. My tak czy siak chodzimy na SI, a na nic więcej obecnie
nie mamy czasu (przeprowadzka i załatwoanie zwiazanych z tym spraw).
Czy ktoś potrafi powiedzić mi coś dobrego o Pilickiej?? ;)
Generalnie jestem zadowolona, bo tylko tam dotąd zaliczyliśmy na raz
wszytskich specjalistów, włącznie z oceną rozwoju przez
fizjoterapeutę (nawet bym nie pomyślała, że trzeba :).
Przenosimy sie do Gorzowa, tam jest filia tego stowarzyszenia co na
Pilickiej ale szczerze mówiąc przez telefon dużo bardziej
profesjonalni wydali mi się w Specjalnym Dziennym Ośrodku opiekuńczo-
wychowawczym Terapeutyczno-szkolnym dla Dzieci i młodzieży z
Autyzmem.
Jak ocenić od razu że będzie dobrze, bo przecież kolejki są
dramatyczne i chciałabym wybrać TEN właściwy :)
Temat: MOBBING NIE TYLKO W TORUŃSKIEJ SZKOLE
To był też mobbing ze strony kierownictwa szkoły! Przecież nie mogli nie
wiedieć o tej sytuacji, ale byli radzi, że anglista odejdzie i zostaną godziny
dla innych!
A swoją drogą młodzi powinni ponieść solidną karę - wydalenie ze szkoły, a
rodzice kary pieniężne na rzecz np. ośrodków opiekuńczo-wychowawczych - tym
musi zająć się prokuratura i proces w trybie karnym. Przecież to już się stało
i winni muszą być ukarani! Rada pedagogiczna nie powinna zajmować się już tymi
uczniami - oni w ręce sądu, zresztą kierownictwo szkoły również. Rada
pedagogiczna niech zajmie się dyskusją co robić, aby takie wypadki się nie
zdarzały.Temat: Szkoła z klasą nie istnieje !
Oj, Jaguś. Pogratulować wizji szkoły. Z każdym rokiem zwiększa się liczba
pedagogów i psychologów w szkole. Mam wrażenie, że placówki te obecnie lepiej
nazwać ośrodkami opiekuńczo-wychowawczymi, w których poza tym się uczy. Jeśli
poważnie traktujesz dobro dzieci, załatw im jedno - prawo nie chodzenia do
szkoły. Ozłocą Cię wszyscy - nauczyciele, uczniowie, którzy mają w nosie
szkołę, dobrzy uczniowie i ich rodzice.Temat: Toruńska szkoła "z klasą"
Gość portalu: Matka napisał(a):

> Cała debata w tej materii jak i inne jest żenująca. Wszyscy bez wyjątku
> wskazują iż szkoła oprócz właściwego nauczania ma wychowywać. I tu
> zaprotestuję. Kto urodził - niech chowa. To na rodzicach spoczywa obowiązek
> wychowania. Szkoła w dalszym etapie może tylko wspomóc rodziców.

Trudno dziś w ogóle mówić o istnieniu instytucji zwanych szkołami. Teraz to są
ośrodki opiekuńczo-wychowawcze z elementami edukacji.

Pozdrawiam
Temat: Adopcja w Częstochowie
Adopcja w Częstochowie
Witam w imieniu mojej przyjaciółki szukam rodziców którzy adoptowali
dziecko lub są w trakcie adopcji w Katolickim Ośrodku Wychowawczo Opiekuńczym
w Częstochowie. Moja przyjaciółka niestety nie ma dostępu do internetu i
jeśli znajdzie się ktoś chętny chciałabym porozmawiać przez telefon.Będzie
również wdzięczna za każdą informację tutaj.pozdrawiamTemat: Opozycja krytykuje prezydenta Torunia
Nowe miejsca dla tej osoby w dwóch miejskich instytucj
Nowe miejsca dla tej osoby w dwóch miejskich instytucjach to
rzeczywistość toruńskiego magistratu. Od września soba będąca
nauczyciel w Przedszkolu na pełnym etacie była jednoczesnie
wicedyrektorem Ośrodka wychowawczo opiekuńczego. Teraz ta osoba
awansowała bo chyba miała zbyt duzo wolnego czau i została
dyrektorem Ośrdoka. Tak dalej Panie Prezydencie.Temat: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z muzyką /plasty
Dlatego jak sama wczesniej napisalam nie bede uczyc w szkole bo sie do tego nie
nadaje tymbardziej zeby uczyc muzyki bo nie mam do tego talentu....poszlam na
kierunek pedagogika opiekunczo-wychowawcza ale niestety byl z muzyka wiec nie
mialam innego wyboru! Uwielbiam dzieci dlatego chcialabym im pomagac ale w inny
sposob niz nauka muzyki i chcialabym pracowac w domu dziecka w swietlicy lub
osrodku opiekunczo wychwoawczaej...do tego tez trzeba miec powolanie! Naucz sie
czytac wszystko pokolei!Temat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Specjalny Osrodek szkolno - Wychowawczy w Legnicy, ul.Rycerska, w sprawie
praktyk rozmawiaj dyrektorem, Dom dziecka przy ul. Wandy 5, boczna
Wrocławskiej,(na Wrocławskij Dom dziecka przy ul. Słubickiej (siostry go
prowadza) blisko tego domu dziecka jest budowany kościoł, obok w budynku ksiądz
i wolontariusze prowadza świetlice srodowiskową, na brackiej tez jest świetlica
i ją także kwalifikuje się do placówek opiekuńczo - wychowawczych, a i Pogotowie
Opiekuńcze, przy ul. Wojska Polskiego, zreszta będa c na tycm kierunku możesz
praktyke odbywaćw odziałach Mopsu, jeden jest na Chojnowskiej drugi na
Poselskiej. Pochodź i popytaj. Powodzenia
Temat: do studiujących pedagogike
Hm, a ja jestem na 10 semestrze.. pedagogiki opiekunczo wychowawczej i pracy
socjalnej. Dwa fakultety. I gdybym uswiadomila sobie na 2, 3 roku.. to co wiem
teraz.. zmienilabym kierunek. Niesety, szczerze mowiac po 4 latach nauki nie
oplacalo mi sie porzucic obecnych studiow.
Studia? Kierunek? Hm, jesli czujesz w sobie to cos.. to powolanie.. to jak
najbardziej jestem ZA! Niestety.. oprocz powolania nalezy miec w sobie ogromna
sile i swiadomosc, ze nie jest to lekka praca. No i, ze hm, kokosow nie
zarobisz.
Perspektywy? Niewielkie. Marne szanse. Pedagog szkolny? Ok, super! Tylko pomysl
ilu pedagogow jest w przecietnej szkole. Jeden/ dwoch? I jesli juz sa to
pracuja az do wieku emerytalnego. Jaka jest szansa wbic sie na takie stanowisko?
Osrodek pomocy spolecznej? Chcialabym, uwierzcie chcialabym. Nie ma szans. W
moim miescie zwlaszcza. Znajomosci brak= brak szans na prace w taki osrodku.
Co jeszcze? Szkola specjalna. Tutaj szanse sa wieksze. Bo w takiej szkole ktos
po, np opiekunczo- wychowawczej, moze byc zatrudniony na roznych stanowiskach..
Nauczyciel w zespole autystykow, w klasach zycia.. jako drugi n-l. Tzw,
pomocnik n-la. Itp...
Moja rada? Kto spisal, ze chce pracowac z dziecmi niespelnosprawnymi.. Wkrec
sie na wolontariat do szkoly specjalnej. Na pewno potrzebuja pomocy. Pracuj
wytrwale, nawet przez cale stduia. Jesli bede potrzebwac ludzi do pracy w
pierwszej kolejnoci wezma Ciebie, niz czlowieka z ulicy. Gwarantuje. Podobnie z
innymi placowkami. Nie wszedzie jednak potrzebuja wolontariuszy.
To chyba tyle..
Pamietajcie, samymi idealami zyc sie nie da.. :/

Pozdrawiam cieplo i zycze powodzenia!Temat: WYMIANA DOWODÓW RÓWNIEŻ PO POŁUDNIU
Od opłaty za wydanie dowodu osobistego zwolnione są osoby:
- ubiegające się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub
sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,
- zobowiązane do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany kodu pocztowego,
administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy lub numeru domu lub
numeru lokalu,
- które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych,
- przebywające w domach opieki społecznej lub pobierający zasiłek stały z
pomocy społecznej albo rentę socjalną – po przedłożeniu zaświadczenia właściwej
jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przebywaniu osoby w domu pomocy
społecznej lub o korzystaniu z zasiłku stałego lub do wglądu decyzja o
przyznaniu zasiłku stałego z pomocy społecznej albo renty socjalnej,
- małoletni przebywający całodobowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz w młodzieżowych ośrodkach
socjoterapii – po przedłożeniu zaświadczenia kierownika placówki lub ośrodka o
całodobowym przebywaniu małoletniego w tej placówce.
Temat: szok...matka wywalila dziecko z domu...
A ja niestety nie znam pozytywnych (dla dziecka) przykładów, kiedy wyrzucenie
go z domu przyniosło dobry skutek. No chyba, ze wyrzucone dziecko pochodzi z
tzw. rodziny patologicznej a dziecko jet na tyle małe, ze może trafić do dobrej
rodziny zastępczej, która zapewni mu dobre warunki bytowe i wychowanie. Nie
zapewni tylko jednego - najważniejszego: rodziców.
Dzieci, które zostają wyrzucone z domu, bo sprawiają problemy wychowawcze,
trafiają do placówek opiekuńczo-wychowawczych (domy dziecka), młodzieżowych
ośrodków wychowawczych lub innych podobnego typu placówek. Z reguły trafiające
tam dzieci w wieku opisanego w wątku chłopca nie mają już szans na znalezienie
się w rodzinie zastępczej. Dyrektorzy rodzinnych domów dziecka też przeważnie
bronią się przed przyjmowaniem nastolatków. Pozostają więc w placówkach do
pełnoletności. Nie widzę w tym nic pozytywnego.Temat: Zielone krzesła symbolem kampanii na rzecz rodz...
Zielone krzesła symbolem kampanii na rzecz rodz...
"
Po zakończeniu akcji krzesła trafią do tyskiego Ośrodka Usług
Opiekuńczo-Wychowawczych, w którym przebywa dziś ok. 60 dzieci, i trzech
mieszkań, w których usamodzielniają się podopieczni ośrodka. Dziś w Ośrodku
przebywa ok. 60 dzieci."

Dwa razy 60 dzieci oOTemat: Zatrudnienie po resocjalizacji
zgadzam się w 100% z przedmówcą po reso nawet do Ośrodków Pomocy Społecznej nie
chcą nie mówiąc o zakładach poprawczych, Domy Dziecka też odpadają, ośrodki
wychowawcze też,chyba że znajomości...
Trzeba mieć skończone opiekuńczo-wychowawcze - oświata kuratorium, poszukaj, są
nowe przepisy im wcześniej zaczniesz nowe studia tym lepiej...
Wolontariat faktycznie przydaje się ale na studiach, a nie po kiedy już masz
magistra w kieszeni i chcesz zarabiać, a nie zbierać doświadczeniaTemat: dom dla 2-latka
kilka nowych informacji o dziecku:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie poszukuje rodziny
zastępczej lub adopcyjnej dla Adriana urodzonego 10 lipca 2005 r.
Chłopiec cierpi na niewydolność nerek. Wymaga dializy za pomocą
aparatury do której jest podłączany na noc. Aparat udostępnił
Szpital Dziecięcy w Lublinie, dzięki temu dziecko jest dializowane w
miejscu pobytu. Działanie aparatu nie jest skomplikowane i może go
obsługiwać osoba bezpośrednio opiekującą się dzieckiem - po
odpowiednim przeszkoleniu.

Sytuacja prawna Adriana jest uregulowana. Rodzice są pozbawieni
władzy rodzicielskiej. Obecnie dziecko przebywa w placówce
opiekuńczo-wychowawczej, co ze względu na stan zdrowia nie jest
wskazane. Wcześniej chłopiec spędził prawie 2 lata w szpitalu.

Adrian bardzo potrzebuje ciepła i poczucia bezpieczeństwa. Jego
rozwój psychiczny przebiega prawidłowo. Jest pogodny, wesoły,
porusza się samodzielnie i czeka na rodziców.

Osoby, które chciałyby pomóc Adrianowi prosimy o kontakt z Sekcją
ds. Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Grodzka 7 pok. 19 , tel.
081 53 50 723.
Temat: szukam opienkunki, Kraków
Bardzo chętnie podjelabym prace z pani oferty, mam na imię beata mam 20 lat,
jestem studentka 2 roku pedagogiki opiekuńczo -wychowawczej Uniwersytetu
Jagielońskiego , bardzo lubie prace z dziećmi dlatego podjelam studia na tym
kierunku, posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi ,byłam wolontariuszka w
Przedszkolu Samorządowym nr. 144 w Krakowie , byłam też opiekunem dzieci z
Ośrodka Opiekuńczo-Adopcyjnego w Żmiącej, jestem osoba odpowiedzialną , godną
zaufania, umiejącą nawiązać kontakt z dziecmi, kreatywna , pracowitą ,
radosną , mieszkam też w okolicy więc dojazd nie sprawiał by mi problemu,
Temat: akcja dla dd - wezwanie ostateczne...
przecież sam narzuciłeś takie reguły...
celowo piszesz z obcego serwera, a dziwisz się, że ktoś ci nie ufa
to było do akcji, nie do forum, na którym jestem (z krótką przerwą) od ponad 3
lat i widziałem już, wierz mi, wszystko...

oto wklejka z ich strony:

ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH NR 2

31-067 Kraków
ul.Chmielowskiego 6

tel. 0-12 430-53-57

e-mail: domdziecka@domdziecka.com.pl

Dyrektor: Magorzata Nicpoń

Serdecznie zapraszamy firmy, insytucje i osoby prywatne do kontaktu z nami i
naszymi dziećmi. Będziemy wszyscy ogromnie wdzięczni za wszelką pomoc - zarówno
tą materialną jak i niematerialną. Czas, który możecie Państwo poświęcić na
zajęcia z dziećmi będzie ogromnie dla nas cenny. Dzieci na pewno odwdzięczą się
uśmiechem.

Bank BPH PBK
Konto bankowe:
24 1060 0076 0000 3310 0002 5895

W sprawach zwizanych z wolontariatem, prosimy kontaktować się telefonicznie lub
osobiście z dyrekcją Domu Dziecka.

Poszukujemy kontaktu z innymi Ośrodkami opiekuńczymi w celu nawiązania
współpracy na zasadzie wymiany dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
Temat: Pomoc społeczna;)
Zapytaj w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym czy jakos tak przy ul. Czaplinieckiej
98 (ostatnie piętro nad bursą). To jakby takie pogotowie opiekuńcze dla
dzieciaków z trudnych rodzin.Temat: Szukam niani dorywczo
chętni zaopiekuje sie michasią
Bardzo chętnie podjelabym prace z pani oferty, mam na imię beata mam 20 lat,
jestem studentka 2 roku pedagogiki opiekuńczo -wychowawczej Uniwersytetu
Jagielońskiego , bardzo lubie prace z dziećmi dlatego podjelam studia na tym
kierunku, posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi ,byłam wolontariuszka w
Przedszkolu Samorządowym nr. 144 w Krakowie , byłam też opiekunem dzieci z
Ośrodka Opiekuńczo-Adopcyjnego w Żmiącej, jestem osoba odpowiedzialną , godną
zaufania, umiejącą nawiązać kontakt z dziecmi, kreatywna , pracowitą ,
radosną , mieszkam też w okolicy więc dojazd nie sprawiał by mi problemu,
Temat: Z dzieckiem na ręku
W ustawie, którą podajesz nie ma ANI SŁOWA o obsłudze poza kolejnością matek z
dziećmi do lat 3 i kobiet w ciąży (nawet o wydaniu rozporządzenia w tej
kwestii).
Jest za to mowa o rodzinach zastępczych, zasiłkach wychowawczych, ośrodkach
opiekuńczych, itp.Temat: Proszę o przetł.na angielski krótkie i pilne
Proszę o przetł.na angielski krótkie i pilne
Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i
Młodzieży w Elblągu"Temat: petycja
Ja też podpisałam. A tak w kwestii pani minister - może najlepiej wprowadzić
ustawę, że wszystkie dzieci niepełnosprawne do ośrodków
opiekuńczo-wychowawczych, wtedy rodzice będą sobie bez przeszkód pracować. Skandal!
Temat: Zdjęcia stare jak Ochota
Jest to Dom braci Orionistów (ośrodek wychowawczo opiekunczy dla trudnej młodzieży)czy coś takeiego przy ulicy Barskiej na tyłach Kościoła co stoi na pl Narutowicza

Zgadłem?
Czy będzie nagroda? :-))Temat: Ciąża i poród w Skierniewicach
szkoła rodzenia słoneczko jest też w ośrodku opiekuńczo wychowawczym na widoku,
ulica nowobielańska 100.
Temat: Coraz gęściej na choince dobroczyńców
My - "kibole" - aktualnie mamy zebrane tyle samo :)

Akcja trwa jeszcze kilka dni! :)

Na naszą pomoc czeka 60 podopiecznych Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku :)Temat: szukam opiekunki dla 2.5 letniej dziewczynki
witam jestem opiekunka od 4 lat pracuje od 2 w ośrodku wychowawczo opiekuńczym w
łagiewnikach od 13 do 16 od pon do piatku . w weekendy i w pozozstale godziny w
tygodniu bardzo chcetne zaopiekuje sie pani coreczka;) pozdrawiam i prosze o
ontakt mail ewelinka23.1985@o2.plTemat: Protest w Urzędzie Wojewódzkim
Brak kwalifikacji, hę? Skoro są tylko od "przybijania pieczątek", to czemu w
naborach stawia się np. takie wymagania:

"Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora wojewódzkiego

w Oddziale Spraw Społecznych
w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 126/08

Główne obowiązki:
• nadzór nad działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków
adopcyjno-opiekuńczych
• badanie i ocena realizacji zadań w zakresie przestrzegania standardów usług
opiekuńczo-wychowawczych
• przeprowadzanie wizytacji całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz
oględzin obiektów placówek
• kompletowanie i ocena dokumentów związanych z wydawaniem zezwoleń na
prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, przygotowywanie
projektów zezwoleń
• prowadzenie rejestrów placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków
adopcyjno-opiekuńczych
• nadzór pedagogiczny w odniesieniu do wychowawców i innych pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach
adopcyjno-opiekuńczych, na podstawie przepisów ustawy Karta Nauczyciela

Wykształcenie:
wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia
lub politologia o specjalności profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Wymagania konieczne:
• minimum trzyletni staż pracy w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w
zakresie resocjalizacji
• specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej lub deklaracja jej
ukończenia
• znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego, kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego
• znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ochronie
danych osobowych
• znajomość zasad funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej
• znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie pomocy społecznej
• znajomość ustawy o służbie cywilnej i kodeksu etyki służby cywilnej ".
(źródło: www.poznan.uw.gov.pl).

Pomyśl trochę zanim napiszesz stek bzdur, to naprawdę nie boli.Temat: 12-latek spadł z mostu do Wisły
Wykład na temat placówek opiekuńczych
Ludzie ,zanim zaczniecie pisac to się trochę zastanówcie.
Zakładu Poprawczego w Krakowie nie ma , jest jeden zakład wychowawczy dla
dziewcząt czyli Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. św.siostry Faustyny, w
Witkowicach jest Pogotowie Opiekuńcze , prowadzone przez opiekę społeczną a nie
przez edukację stąd taki a nie inny poziom wychowania w tej placówce , a
ośrodki szkolno -wychowawcze to szkoły z internatami prowadzone dla dzieci
niepełnosprawnych , np. głuchych , niewidomych lub upośledzonych umysłowo.
Ofiara wypadku ,prawdopodobnie uciekła z ośrodka dla upośledzonych.Współczuję
wychowawcom, bo napewno są oddani dzieciom i taki wypadek to dla nich szokTemat: Kurator
Oznacza fatalnie - Ty i syn dostaliście się w tryby biurokratycznej
maszynki,która w konsekwencji może zabrać ci dziecko i umieścić w placówce
opiekunczej lub wychowawczej. Banda darmozjadów w poradniach psycho- ped i
sądach rodzinnych musi się wykazać. A dokładnie - szkoła występuje do sądu o
przyznanie kuratora motywując niewydolnością wychowawczą rodziców. Sąd
przyznaje kuratora , który ocenia poziom patologii. Sąd kieruje Waszą rodzinę
do przebadania w tzw Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym. Jeżeli
opinie powyższych instytucji są dla Was niekorzystne sąd kieruje syna
najprawdopodobniej do Ośrodka Szkolno Wychowawczego gdzie chłopak pod okiem
pedagogów może zetknąć sie z prawdziwą patologią... . Jest to w dużym skrucie
pesymistyczny scenariusz, który życzę aby was ominął. Pozdrawiam.Temat: czy ul. Drapińska 2 idzie do wyburzenia, Zacisze
ul. Drapińska jak na razie nie idzie do wyburzenia
Przy ul.Drapińskiej 2 funkcjonuje Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie "Szansa".
Ośrodek ten jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, prowadzi szereg działań
skierowanych szczególnie do dzieci i młodzieży zagrożonej marginalizacją
społeczną. Prowadzimy min.: zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania
naszych podopiecznych, organizujemy dla nich pomoc w odrabianiu prac domowych
oraz wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych, prowadzimy również zajęcia
socjoterapeutyczne. Ośrodek funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 14.00
- 19.00 i przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat.
Temat: czy ktos pracuje w domu dziecka???????????????????
Wiesz, teraz prowadzona jest tendencja do zamykania tzw
tradycyjnych "państwowych" domów dziecka i tworzenia rodzinnych. Jako pedagog
przyznasz chyba, że ma to sens. Co z tym idzie będzie Ci niezmiernie trudno
znaleźć pracę w takiej placówce. Dodatkowo bardzo patrzy się na konkretną
specjalizację - jeśli chodzi o wykształcenie, abstrahuję od słuszności, ale
rynek pracy jaki jest wiadomo. Dom dziecka to placówka w której sądzę
najbardziej pożądana jest pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
Kierując sie tym co powyżej oraz Twoim wykształceniem, może spróbujesz
rozejrzeć się za pracą w jakiejś szkole specjalnej(jest wiele o rozmaitym
profilu) , ośrodku szkolno-wychowawczym, pogotowiu opiekuńczym, sądzę, że tam
są większe szanse. Chociażby dlatego, ze nie jest to praca lekka i wymaga
pewnych predyspozycji, ale jeśli czujesz się na siłach i interesuje Cię to,
spróbuj. Te dzieciaki wbrew pozorom potrzebują naprawdę świetnych pedagogów i
są również mocno pokrzywdzone przez los.Temat: Prośba do rodziców adopcyjnych
Prośba do rodziców adopcyjnych
Witam serdecznie!

Nazywam się Agnieszka Baprawska. Jestem studentką V roku Pedagogiki
resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. Piszę w tym roku pracę magisterską na temat
trudności wychowawczych w rodzinach adopcyjnych i chciałabym prosić Państwa o
wypełnienie krótkiej (18 pytań) anonimowej ankiety. Jej wyniki będą
wykorzystane tylko do napisania pracy magisterskiej. Wysyłałam już ankiety
poprzez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, ale niestety wróciła mi niewystarczająca
ilość. Państwo są moją jedyną nadzieją, zwłaszcza, że czasu zostało mi
niewiele (pracę powinnam złożyć do końca czerwca) Jeśli chcą Państwo upewnić
się, że rzeczywiście jestem studentką i ankieta potrzebna jest mi do pracy, to
mogę poprosić uczelnię o wystawienie mi zaświadczenia, które mogłabym do
Państwa przesłać.
Osoby, które zechciałyby mi pomóc, proszę o kontakt na mój e-mail:
agnieszka.baprawska@gmail.com lub nr. tel.: 698675948, ewentualnie o odpowiedź
poprzez forum. Ankietę przesłałabym Państwu drogą mailową.

Pozdrawiam i dziękuję
Agnieszka Baprawska
Temat: proszę o radę
proszę o radę
Witam skończyłam studia licencjackie na kierunku profilaktyka społeczna i
resocjalizacja a studia mgr na pedagogice opiekuńczo-wychowawczej. Od września
jak wszystko dobrze pójdzie rozpocznę staż w przedszkolu.
Mam do wyboru dwa kierunki studiów podyplomowych: przedszkolną oraz "wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka" ( co daje więcej możliwości, bo absolwenci
otrzymują uprawnienia do pracy w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju
organizowanych w przedszkolach, w tym integracyjnych, szkołach podst. w tym
integracyjnych oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych - jednak nie
dają takich uprawnień co przedszkolna).
Który kierunek lepiej zacząć studiować? Ja skłaniam się do tego wczesnego
wspomagania gdyż to nowy kierunek u mnie w mieście, więc mniejsza konkurencja,
przedmioty są dużo bardziej przydatne itd. Dyrektorka przedszkola poradziła mi
właśnie wczesne wspomaganie bo potem więcej możliwości będę miała a
przedszkolną zawsze zdążę zrobić.
Co radzicie? Z góry dzięki za pomocTemat: gdzie i jak szukać pracy po resocjalizacji???
Jak to gdzie, studiowałaś 3 czy 5 lat i nie wiesz, gdzie masz pracy szukać?
Wybór jakiś masz- więziennictwo, zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki
socjoterapii, młodziezowe ośrodki wychowawcze, swietlice środowiskowe wszelkiej
maści, centra pomocy kryzysowej i dla osób uzaleznionych itp, pogotowia
opiekuńcze (domy dziecka raczej nie bo do tego uprawnienia się ma po innej
specjalizacji), w zasadzie możńa próbowac jeszcze jako pedagog bądx naucyciel
wspomagający w szkołach ale o to chyba jeszcze trudno. Najpierw idź do swojego
UP może ci się trafi jakiś staż, a jak nic się nei trafi to zostaje ci chodzenia
od drzwi placówki do drzwi innej placówki bo ogłoszen pracy raczej
nieznajdziesz.PZdrTemat: Buddyzm okiem turysty
Nie umiecie powiedzieć 1 zdania na temat? Wszystko kojarzy się źle z KK, nawt
Tajlandia i buddyzm?
Tajlandia=pedofilia=ksiądz, takie skojarzenia tylko macie?
Jak bym napisał w wypieku chleba, to też byście odpowiadali o cudzie w Sokółce!
Wiecie jak to sie nazywa? Obsesja. Sledza was faceci w czerni i czyhają na wasza
kasę. Hahaha.

Ale jesli nie wiecie co to np. Caritas Polska, to wystarczy poszukac w googlach.
Caritas utworzyła profesjonalne placówki opiekuńczo-wychowawcze: Stacje
Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Domy
Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Samotnej Matki, kuchnie
dla ubogich, świetlice dziennego pobytu dla dzieci i osób w podeszłym wieku,
itp.

Temat: Please, check mi this:-)
Please, check mi this:-)
ADDICTION PREVENTION SCHOOL - Studium Profilaktyki Uzależnień

SPECIAL EDUCATIONAL CENTRE - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

EDUCATIONAL AND PROTECTION POST - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza

Teaching all areas of the curriculum.
Classroom management/Behaviour management.
Planning and preparation childrens’ work.
Assessment / Report writing.
Construction of individual education and therapeutic program on the
basis of functional diagnosis.
Supporting children with several, profound, multiple learning
difficulties, with disability.
Supporting people in their every day tasks.
Recognizes the individuality of every child and constructing of
individual therapeutic program on the basis of currently situation
and documentations.
Support for parents who are struggling to cope and where children
are in dangerous but knowing that welfare of children is the
priority.
Help in finding foster homes, or arrange adoptions for neglected,
abandoned or abused children.
Planning and preparation of free time for young people.
Solving their behavioural, educational difficulties.
Protecting before drug, alcoholism abuse, offending behaviour.
Participation in sociotherapy group for young people.
Help people at risk through drug and alcohol abuse, offending
behaviour.

Thanks very much for your support
Temat: Please, check mi this:-)
My pleasure. Please see below:
ADDICTION PREVENTION SCHOOL - Studium Profilaktyki Uzależnień

SPECIAL EDUCATIONAL CENTRE - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

EDUCATIONAL AND PROTECTION POST - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza

Teaching all areas of the curriculum.
Classroom Management/Behaviour Management.
Planning and Preparation of childrens’ work.
Assessment / Report writing.
Construction of Individual Education and Therapeutic Program on the
basis of Functional Diagnosis.
Supporting children with several, profound, multiple learning
difficulties/disabilities
Supporting people in their every day tasks.
Recognizes the individuality of every child and constructing of
individual therapeutic program on the basis of current situation
and documentation.
Support for parents who are struggling to cope and where children
are in danger but knowing that welfare of children is the
priority.
Help in finding foster homes, or arrange adoptions for neglected,
abandoned or abused children.
Planning and preparation of free time for young people.
Solving childrens' behavioural and/or educational difficulties.
Protecting against drug, alcoholism abuse, offending behaviour.
Participation in sociotherapy group for young people.
Help people at risk through drug and alcohol abuse, offending
behaviour.

Thanks very much for your supportTemat: czy to jest poprawnie??PILNE!!
czy to jest poprawnie??PILNE!!
ADDICTION PREVENTION SCHOOL - Studium Profilaktyki Uzależnień

SPECIAL EDUCATIONAL CENTRE - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

EDUCATIONAL AND PROTECTION POST - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza

Teaching all areas of the curriculum.
Classroom management/Behaviour management.
Planning and preparation childrens’ work.
Assessment / Report writing.
Construction of individual education and therapeutic program on the
basis of functional diagnosis.
Supporting children with several, profound, multiple learning
difficulties, with disability.
Supporting people in their every day tasks.
Recognizes the individuality of every child and constructing of
individual therapeutic program on the basis of currently situation
and documentations.
Support for parents who are struggling to cope and where children
are in dangerous but knowing that welfare of children is the
priority.
Help in finding foster homes, or arrange adoptions for neglected,
abandoned or abused children.
Planning and preparation of free time for young people.
Solving their behavioural, educational difficulties.
Protecting before drug, alcoholism abuse, offending behaviour.
Participation in sociotherapy group for young people.
Help people at risk through drug and alcohol abuse, offending
behaviour.

Dziękuje baardzo serdeczni za wszelakie wskazówki
Temat: kierunek studiow a praca...
studiuję zaocznie pedagogikę pracy socjalnej i opiekuńczo-wychowawczą. Jak
skończe zrobię podyplomową oligofrenopedagogikę.
Jestem teraz na stazu a od marca już normalnie będe pracowac w ośrodku
rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym dla dzieci z uposledzeniem umysłowym.
Temat: Synku, już cię nie chcemy
To sie nie miesci w glowie co zrobila to rodzina lekarzy ktorzy adoptowali
Krzysia a potem wyslali do pogotowia opiekunczego jest na to rada zeby chlopiec
mial dobre zycie jako lekarz w Szwecji zarabia od 35.000 do 40.000 tys koron
Osrodek Opiekunczy wraz Sad Polski powinien wystapic do szweckiego Sadu o
szwedzkie alimenty dla Krzysia napewno beda one duze z uwagi na zarobki
adpotowanych rodzicow i placone na Krzysia zeby mogl mieszkac w miejszej
grupie. Rodzice adoptowani potraktowali jak zabawke zniszczyli psychike to
teraz powinni placic wysokie alimenty zeby Krzys wyrosl na normalnego czlowieka.
Szkoda chlopca zwlaszcza ze chodzil do szedzkiego przedszkola i napewno nauczyl
sie jezyka.Ciekawa jestem jak ta para lekarzy poradzi sobie z corka kiedy
bedzie w wieku Krzysia prognozy sa nie najlepsze poniewaz juz raz udowodnili
swoja nieodpowiedzialnosc przeciez zachowanie Krzysia sie pogorszylo a to
oznacza duzy blad wychowawczy.Temat: Minister Giertych błądzi po omacku !!!
Minister Giertych błądzi po omacku !!!
Dowiadujemy się że minister Giertych wpadł na pomysł,
aby stworzyć szkoły dla młodzieży zdemoralizowanej.

Jest to dowód na to,
że minister Giertych błądzi po omacku i na wychowanu młodzieży zna się
dokładnie tak,
jak przysłowiowa świnia na gwiazdech !!!

Nie wie Roman Giertych, że szkoły dla młodzieży niedostosowanej społecznie,
zdemoralizowanej czy wykolejonej,
funkcjonują w naszym kraju prawi od zarania
dziejów ( jak tylko Szewczyk Dratewka rozprawił się ze wawelskim smokiem !!!

Takie szkoły są w pogotowiach opiekuńczych,
ośrodkach szkolno-wychowawczych, z
akładach wychowawczych
zakładach poprawczych,
placówkach specjalnych itd...
Krótko mówiąc jest takich szkół i placówej sieć w całym kraju, w każdym
wojhewództwie, niemal w każdym powiecie !!!

Nie będę na ten temat na forum robił panu Giertychowi wykładu.

Panie ministrze trzeba o tym wiedzieć zanim się zostaje ministrem,
a tak robisz pan z siebie posmiewisko nie tylko w Ministerstwie Edukacji,
ale i wśród nauczycieli,
wychowawców,
pedagogów
i psychologów szkolnych.

Panie Romanie ,
zrezygnuj pan z tego ministrowania,
sobie i nam wstydu oszczędź !!!

AmenTemat: Dzieci niepełnosprawne i rodzice
Dzieci niepełnosprawne i rodzice
Cześć, zapraszam rodziców dzieci niepełnosprawnych (rzecz jasna nie
tylko) do odwiedzenia forum (www.byfon.mojeforum.net) na którym
próbujemy zintegrować się i połączyć nasze siły. Właśnie
zarejestrowaliśmy w Bydgoszczy nasze Stowarzyszenie, pracujemy nad
stroną www (póki co, mamy tylko forum) i planujemy kolejne kroki.
Docelowo chcielibyśmy stworzyć własny ośrodek rehabilitacyjno-
opiekuńczo-wychowawczy Jeśli chcesz pogadać, pomóc, poznać innych
rodziców - zapraszamy. Każdy jest mile widziany.
BYFON
Temat: kwalifikacje w sosw
SZKOŁY SPECJALNE
Rozporządzenie MENiS z dnia 10 września 2002 r. w sprawie
szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i
wypadków, w których
można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub
ukończonego
zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 155, poz. 1288) w istotny
sposób zróżnicowało
wymagania kwalifikacyjne
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w ośrodkach dla
dzieci i młodzieży
upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, niesłyszących i słabo
słyszących, z zaburzeniami
zachowania posiadają osoby legitymujące się dyplomem ukończenia
studiów magisterskich
lub zawodowych w zakresie odpowiednio oligofrenopedagogiki,
surdopedagogiki,
resocjalizacji.
Kwalifikacje posiadają również osoby, które legitymują się
wykształceniem z pedagogiki
opiekuńczo-wychowawczej i dodatkowo ukończyły studia lub kurs
kwalifikacyjny w zakresie
pedagogiki specjalnej, odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów.
pozdrawiam
Temat: Płoccy Kibice Pomagają
Płoccy Kibice Pomagają
Rozpoczęła się kolejna prospołeczna, tym razem przedświąteczna akcja
Stowarzyszenia Sympatyków Klubu Wisła Płock - Płoccy Kibice Pomagają.

Wkrótce więcej szczegółów, już dziś jednak zachęcamy do wzięcia
udziału w licytacjach kibicowskich gadżetów:
wisla.plocman.com a od jutra także na Allegro.pl, zapraszamy
również na organizowany przez stowarzyszenie koncert charytatywny:
defacto-studio.com/plakat6.jpg

Cały dochód z licytacji, koncertu oraz wpłat indywidualnych
przeznaczony zostanie na gwiazdowy prezent dla Domu Dziecka przy
Ośrodku OpiekuńczoWychowawczym Płock.

Zapraszamy serdecznie.Temat: 13 latek okradał sklepy, piwnice i mieszkania
Racja
Jako "psycholożka" uważam, że ... masz rację. Sama pracowałam w ośrodkach
opiekuńczo-wychowaczych i wiem, że dla niektórych, po prostu, nie ma ani szansy
ani nadziei. Zgadzam się, że w trosce o szeroko pojęte bezpieczeństwo,
należałoby ich izolować i tu z pełną konsekwencją - jak nie zarobi na
siebie ... to nie będzie miał. I już. Nie wierzę w resocjalizację! To mit,
podobnie jak mitem było, jest i będzie tzw. bezstersowe wychowanie -
przynoszące znacznie więcej szkód niż pożytku. W swej pracy często spotkałam
się z koleżankami, które winą za kłopoty wychowawcze obarczali tylko i
wyłącznie rodziców. Wszak dziecko ci bezbronne i niewinne jest! To kolejny mit.
Wina, tak jak przysłowiowa prawda, leży pośrodku. Ale, żeby nie przegadać;
owszem, można zająć się tymi, dla których jest jeszcze szansa, wzkazać drogę,
pomóc ... Pozostałych jednak izolować i, pozbawiać możliwości płodzenia,
by "zło" się nie rozprzestrzeniało.
Temat: Dzieci poza systemami opieki
mineralle napisała:

> Mam nadzieję, że moje dziecko wyrośnie na wyitną postać. Na razie wagaruje,
> ucieka z domu, jest agresywne i wulgarne........Inne moje dzieci są spokojne i
> świetnie sie uczą. Wciąż walczę o swoje trudne dziecko, nie jestem bierna,
choc
> tatuś już nie wytrzymał i postanowił wypisać się z naszej rodziny....Od dawna
> szukam pomocy rozmaitych instytucji i osób, bo sytacja mnie przerasta. Jedyna
> pomoc, którą uzyskałam to lekarstwa od psychiatry, płatna pomoc psychologa a
> także wsparcie rodziców innych dzieci z podobnymi zaburzeniami.
> Napisałam-uzyskałam, bo zbuntowany nastolatek odmawia teraz przyjęcia
lekarstw
> i
> wizyt u psychologa....Jest zbyt zdrowy na szpital i zbyt chory aby chodzić do
> zwykłej szkoły, nie jest przestępcą aby znaleźć się w ośrodku opiekuńczo-
> wychowawczym i jest zbyt inteligentny aby chodzić do szkoły specjalnej.
POtrzen
> a
> jest placówka wyspecjalizowana w pomocy dzieciom takim jak opisywany Piotr i

> j
> syn...
Rozumie Twa troske,
Problem ten mozna rozwiazac wprowadzajac Chlopca do grupy w ktorej bedzie mogl
sie "zrealizowac" Na wzor Kandydatow do Szkoly Morskiej ktorzy pod opieka
wychowawcow zostali przygotowanie do samodzielnosci i dyscypliny w grupie.
Tylko trzeba to wreszcie Uswiadomic naszej Administracji ze mozna i trzeba tego
rodzaju projekty dla dobra naszych Dzieci opracowac i powolac do zycia.
Temat: Nauczyciele idą do szkoły z rozpaczą
Skarbie - nauczyciel to nie tylko twoja biologiczka z gimnazjum. To
również: nauczyciele w przedszkolu (26h pensum, pracujące ferie i
wakacje - poza miesięcznym urlopem oczywiście); wychowawcy w
internatach (pracują też w nocy); pracownicy placówek opiekuńczo-
wychowawczych i poprawczych (trudne warunki pracy, praca nocą i
wakacje), logopedzi, pedagodzy szkolni, pracownicy ośrodków
specjalnych (bez wakacji).
W rzeczywistości rzadko kiedy nauczyciel ma równe 18. Ma mniej lub
więcej w zależności od zapotrzebowania, co się odbija na jego pensji
(a ma tyle ile dostanie od pani dyrektor).
Na przerwach ma dyżury, poza tym rady pedagogiczne, komitety,
zebrania, komisje, egzaminy, dni otwarte i oczywiście musi się do
lekcji przygotować. Ponadto musi spełniać przeróżne kretyńskie
wymogi (poczytaj sobie jakie są wymagania przy awansie zawodowym),
robić lekcje pokazowe, dokształcać się za własne pieniądze.Temat: pedagogika, specjalność praca socjalna
ja skończyłam Szkołe Pracowników Służb Społecznych po której jestem pracownikiem
socjalnym, teraz kontynuuję naukę na studiach- pedagogika. A po pracy socjalnej
możesz pracować np W Pomocy Społecznej, domach pomocy społecznej, w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych....trochę tego jest. Ja będę się
starać niedługo o pracę na stanowisku pracownika socjalnego albo właśnie w dpmu
pomocy społecznej, albo w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej-fajna praca bo
każdy dzień jest inny, większość czasu spędzasz w "terenie" bo chodzi się na
wywiady środowiskowe i takie tam inne, więc praca codziennie nie trwa 8 godzin.
Mnie to osobiście interesuje.
PozdrawiamTemat: Czy jestem antyklerykalna???
Skoro juz ustaliliśmy, że jestem antyklerykałem to jeszcze jeden kamyczek
do"świeckoścki" Caritas" nie zaszkodzi
Caritas Diecezji Sandomierskiej ustanowiona 15 września 1992 roku dekretem
Biskupa Sandomierskiego kontynuuje działalność Katolickiego Związku Instytucji
i Zakładów Wychowawczych, Opiekuńczych i Dobroczynnych – działających w
Sandomierzu do roku 1950. Terenem działania jest obszar Diecezji Sandomierskiej
a siedzibą kompleks „zabytkowych ruin” przy kościele Świętego Ducha w mieście
Biskupim Sandomierzu gdzie mieści się Biuro Diecezjalne, Centrum Pielęgniarstwa
Środowiskowo - Rodzinnego, Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny „Radość Życia”
i Punkt Pomocy Doraźnej. Pierwszym dyrektorem Caritas Diecezji Sandomierskiej
został mianowany ks. Władysław Drewniak, proboszcz Parafii p.w. św. Franciszka
Salezego i Św. Andrzeja Boboli w Gorzycach oraz dziekan dekanatu Gorzyckiego.
Ksiądz dyrektor miał przed sobą trudne zadanie tworzenia nowych struktur
diecezjalnej Caritas a także gałęzi parafialnych. itp itd... reszta na
www.caritas.pl/sandomierz/index1.html# - miłej lektury życzę umacniającej w
przekonaniu o świeckośc "Caritas"
Temat: Pomóżmy dzieciom - tak niewiele trzeba
Pomóżmy dzieciom - tak niewiele trzeba

W ramach projektu socjalnego pod nazwą „Zosia Samosia” zamierzam wyposażyć
kuchnię Świetlicy Socjoterapeutycznej mieszczącą się w Ośrodku Usług
Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach przy ulicy Gen. de Gaulle’a 12 w drobny
sprzęt gospodarstwa domowego taki jak: noże łyżki, naczynia, garnki itp. z
którego korzystać będą dzieci.
Wasze dobre serduszko umożliwi tym dzieciom odbywanie zajęć gospodarczych,
które przyczyniają się do rozwoju ich samodzielności, zaradności oraz
podstawowych umiejętności takich jak przygotowywanie posiłków.
Za każdą, nawet najdrobniejsza pomoc, zarówno materialną jak i finansową z
góry dziękuję w imieniu własnym i dzieci.

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt tel. 501490663

Pomoc pieniężną prosimy kierować na konto
PKO Bank Polski S.A. Oddział Katowice
88 10 20 2313 0000 3102 0020 0600
z dopiskiem: Gosposia – Darowizna
Temat: 1% podatku
1% podatku
Czy wiesz, że w tym roku znów możesz zdecydować
o 1% swojego podatku?

PROSIMY, przekaż swój 1%
Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
KRS 0000037904

Twój 1% podatku będzie wykorzystany na:

-organizowanie i niesienie pomocy 5 tysiącom chorych i
niepełnosprawnych dzieci z całego kraju objętym naszym
Programem „Zdążyć z Pomocą";

-refundowanie rocznie ponad 70 tys. faktur i rachunków związanych z
leczeniem i rehabilitacją dzieci bez pobierania jakiejkolwiek
prowizji od darowizn wpłacanych dla naszych podopiecznych;

-prowadzenie - jako jedyni w kraju - bezpłatnej rehabilitacji z
wykorzystaniem 5 rozmiarów kombinezonów leczniczych typu Adeli dla
dzieci z najuboższych rodzin, nawet z najdalszych zakątków kraju
wraz z bezpłatnym zakwaterowaniem i wyżywieniem zapewnionym przez
sieć hoteli Ibis w Warszawie (analogiczny turnus w innych ośrodkach
kosztuje ponad 12 tys. zł);

-gromadzenie środków na rozszerzenie bezpłatnej działalności
leczniczo-rehabilitacyjnej w siedzibie Fundacji;

-pomoc naszym oddziałom leczniczym i rehabilitacyjnym oraz filiom
opiekuńczym, wychowawczym i hospicyjnym w całym kraju

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy!

www.dzieciom.pl/zarzad.html
Temat: kwalifikacje w sosw
wiesz, to co piszesz to mogą nie tylko być czcze pogróżki - chyba jest taki
przepis o kwalifikacjach w danym ośrodku. Gdy ja parę lat temu starałam się o
pracę w SOSW, miałam skończoną oligo. Razem ze mną starała znajoma właśnie po
opiekuńczo - wychowawczej (oligo dopiero zamierzała studiować) i to ją przyjęto
jako wychowawcę do internatu, mnie do szkoły specjalnej. Bo wychowawca ma mieć
opiek.-wych., a nauczyciel oligo. W sumie to jest logiczne. a mianowanie
rzeczywiście moga Ci cofnąć z powodu braku kwalifikacji, bo oligo daje Ci
kwalifikacje do nauczania w szkole specjalnej, a nie do internatu (tam nie ma
nauczania). Życzę powodzenia na studiach, albo znalezienia pracy w szkole (ja
się cieszę, że wtedy mnie nie przyjęto do internatu:-))
Temat: W Witkowicach poprawczak
Krakowski MOPS zdecydował o przekształceniu Pogotowia Opiekuńczego w
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Oprotestować ? Jak najbardziej! Już wcześniej
były dwie lub trzy inne lokalizacje ale protesty okolicznych mieszkańców
doprowadziły do ich zarzucenia przez nasze kochane władze lokalne.Temat: Prosty sposób na likwidację domów dziecka !
Wśród wielu czynników ograniczających powiatom możliwości przekształcania
systemu opieki uczestnicy corocznej konferencji poświęconej reformie,
zorganizowanej w Waplewie w 2004 r., za najważniejsze uznali:

*Brak środków finansowych, głównie na zatrudnienie specjalistów,
wygospodarowanie dodatkowych, zgodnych ze standardami pomieszczeń;
*Konieczność realizacji zwiększającej się liczby orzeczeń o umieszczeniu w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych, co przy braku alternatywnych form opieki
rodzinnej uniemożliwia przekształcanie i ograniczanie wielkości placówek;
*Opór kadr reorganizowanych placówek, ponieważ każda reorganizacja narusza
interesu pracownicze;
*Brak dobrej atmosfery od przekształceń i wsparcia na poziomie władz
samorządowych;
*Nierównomierne i nie odpowiadające potrzebom rozmieszczenie placówek;
*Brak mieszkań chronionych; mieszkań dla grup usamodzielnianych wychowanków;
*Brak rodzin zastępczych w pogotowiu; rodzin specjalistycznych, rodzinnych
domów dziecka;
*Brak specjalistów do pracy z rodzinami, odpowiednich ośrodków
specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzin;
*Niewystarczające liczba placówek wsparcia dziennego"
Temat: Jak zostawić 1% w Markach?
Witam - kilka słów wyjaśnienia dotyczących działalności Towarzystwa Rozwijania
Aktywności Dzieci "Szansa" w Markach. W dalszym ciągu trwa "proces""rejestracji
Towarzystwa w KRS - jako organizacji pożytku publicznego. Odstraszyły nas
wcześniejsze wysokie opłaty za publikacje sprawozdawcze z działalności rocznej.
Jako żywo nie mieliśmy takich pieniędzy na owe opłaty. Status organizacji
pożytku publicznego mamy już - jako organizacja założycielska Federacji Na Rzecz
Reintegracji Społecznej- email: biuro@frs.pl, strona www.: www.frs.pl
Postaram się na bieżąco informować o postępie procesu rejestracji. Przy okazji
może słowo na rzecz naszej działalności w Markach. Aktualnie prowadzimy na
terenie Marek dwa Ośrodki Pomocy Dziecku i Rodzinie - przy Zespole Szkół Nr 2 w
Strudze oraz w Markach przy ul. Piłsudskiego 41. Ośrodek Interwencji Kryzysowej-
jako program współpracy ze Starostwem Powiatu Wołomin, prowadziliśmy do końca
2004 roku.Ponieważ w marcu został ogłoszony konkurs w Markach - będziemy
startować do niego jako organizacja pozarządowa. "Ośrodek „Szansa” został
zaproszony do uczestnictwa w otwartym konkursie na realizację zadania
publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
którego przedmiotem jest prowadzenie zajęć opiekuńczowychowawczych i
socjoterapeutycznych oraz dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych."
Pozdrawiam - Jarjan.
Temat: Dramat w pogotowiu opiekuńczym
dramat wszystkich
ile frustracji nagromadziło się w pracownikach tak ważnej placówki.Szkoda,że w
naszym mieście nie ma profesjonalnego systemu interwencyjnego,że wszystkie
trudne sytuacje opiekuńcze i nieletnich sprawców przestępstw wrzuca się do
jednego budynku,że tam nie ma warunków do normalnej pracy wychowawczej.Dodam,że
jest to jedyna tego typu placówka w naszym mieście.
Obskurne miejsce, klimat małego wiezienia...byłam, widziałam.
Pogotowie powinno zostać zlikwidowane, a władze muszą wybrać inną
lokalizację.Może chociaż to zmieni atmosferę wokół ośrodka?
Tylko,że w naszym mieście i 10 placówek tego typu byłoby mało, miescie
szaroburym,pijanym i brudnym...Temat: "Drama w edukacji i profilaktyce"
"Drama w edukacji i profilaktyce"

towarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA serdecznie zaprasza do udziału w
warsztacie "Drama w edukacji i profilaktyce. Wstęp do dramy"

Warsztat prowadzić będą doświadczeni trenerzy dramy Aldona Żejmo-Kudelska i
Alicja Jaskulska.

Do udziału zapraszamy osoby pracujące z grupami lub przygotowujące się do
pracy w obszarze: prowadzenia grup (trenerzy, szkoleniowcy), edukacji
(pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele w tym językowi, wychowawcy), profilaktyki
i resocjalizacji (pracownicy ośrodków szkolno — wychowawczych,
resocjalizacyjnych, pogotowia opiekuńczego), studenci kierunków
humanistycznych, osoby zainteresowane rozwojem własnym.

Cele warsztatu:
- edukacja w zakresie pracy metodą dramy; technik, założeń teoretycznych,
- przedstawienie możliwości wykorzystania metody w zajęciach o charakterze
edukacyjno - wychowawczym.

Kiedy? 20-21 czerwca 2009 w Warszawie.

Czas trwania: 13 godzin (sobota-niedziela w godzinach 10-16.30)

Cena: 250 PLN, studenci 230 PLN

Kontakt: tel. 0-607 937 719, 0 501 592 077
a.zejmo@stop-klatka.org.pl
aliczex@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!

stop-klatka.org.pl/warsztaty/wstep-do-dramyTemat: Krokusowa: groźby i dochodzenie
Krokusowa: groźby i dochodzenie
Najwyższa pora, aby rozwiązać to słynne od lat Pogotowie
" Opiekuńcze ". Zwolnić wszystkich , na czele z p.dyrektor, która
nie ma pojęcia o pracy wychowawczej ( skąd ma je mieć skoro przez
całą swoją " karierę" była pracownikiem socjalnym ?). Zatrudnić
dyrektora- doświadczonego wychowawcę z np.ośrodka
resocjalizacyjnego. Dać mu porządną pensję i niech sobie dobierze
doświadczoną kadrę, a nie młodziutkich absolwentów zaocznych
studiów!. Niech im dobrze płaci za ich trudną pracę, tak, aby nie
musieli szukać dodatkowego zatrudnienia w supermarkecie. W
placówkach należy powrócić do rad pedagogicznych i omawiać sprawy
problemowe oraz metody wychowawcze stosowane w pracy z grupą.
Bardzo źle się stało, że domy dziecka i pogotowia przeszły pod
nadzór MOPS. Tam nie ma ludzi, którzy mają doświadczenia w pracy z
młodzieżą.Temat: szkoły siostr Felicjanek w Marysinie
>...Czasy powojenne, znaczone doświadczeniem walki z systemem, który odebrał
zgromadzeniu większość placówek wychowawczo-oświatowych, oraz okres ich
odzyskiwania po roku 1989, dopisały dalsze dzieje warszawskich felicjanek.
Natomiast wysiłek wkładany przez siostry obecnie w działalność prowadzonych
przez nie dwóch szkół, dwóch przedszkoli, trzech zakładów opiekuńczych i jednego
ośrodka socjoterapeutycznego na terenie Warszawy, jak również katechizacja w
wielu stołecznych szkołach, cicha posługa w kancelariach parafialnych i
zakrystiach warszawskich kościołów zaowocuje w przyszłości...<

Fragment tekstu przewodnika po wystawie > Felicjanki w Warszawie. 150 rocznica
powstania Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo<, zorganizowanej pod
honorowym patronatem Prezydenta m. st. Warszawy Lecha Kaczyńskiego i Abpa
Diecezji Warszawsko-Praskiej Sławoja Leszka Głódzia.
Temat: Co sie dzieje -Kolejne pobite dziecko !!!
exile1 napisał:

> "Across Canada, approximately 3000 calls are answered each day by the Kid's
> Help Phon
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
czy masz dane jak to wygladaw Kanadzie ?

Czy w Polsce wiele dzieci czeka na rodziny zastępcze lub adopcję?

W placówkach przebywa ok. 65 tysięcy dzieci, w tym 16 tys. w domach dziecka, 2
tys. w domach małego dziecka, 33 tys. w ośrodkach szkolno-wychowawczych,
pozostała część przebywa w pogotowiach opiekuńczych, rodzinnych domach dziecka,
wioskach dziecięcych, i domach pomocy społecznej. Myślę, że 1/3 z tych dzieci
może, a nawet powinna od zaraz znaleźć swoje miejsce w rodzinach zastępczych,
profesjonalnie przeszkolonych rodzinach terapeutycznych i resocjalizacyjnych.

www.misjanadziei.org.pl/artykuly/wywiad_pl.htm
Temat: PRACA SOCJALNA i co dalej???
Praca socjalna swiadczona jest w róznego rodzaju ośrodkach(dla
uzależnionych,chorych), placówkach opiekuńczo-wych., zakładach poprawczych,
instytucjach pozarządowych, domach dziecka. Pracownik socjalny pracuje wszędzie
tam gdzie sa problemy w rodzinie, z dziecmi czy samym sobą. Takich miejsc jest
pełno : Centrum Interwencji Kryzysowej, Centrum pomocy Rodzinie, placówki TPD
np. Środowiskowe ogniska wychowawcze. Oprócz tego są to również OPS i DPS. Jeśli
chodzi o DPS to jest to dla mnie najbardziej dołująca i najnudniejsza praca,
która pozbawia pracowników radości życia. I nie jest to tylko moja opinia, ale w
sumie wszystkich znajomych z roku.
Można powiedzieć, że miejsc pracy jest dużo ale mój przyszły zawód nie będzie
raczej powiązany z moim wykształceniem. I tak uważaja wszyscy z mojego rocznika
za wyjątkiem kilku osób, które przyszły do tej szkoły z powołania. Ale cóż,
jescze nic nie wiadomo jak sie życie potoczy dalej...))))Temat: Po Marszu Równości
to kwestia tylko umowy społecznej :-)
dzieci sa wychowywane w związkach małżeńskich, konkubenckich, rodzinach
niepełnych (tylko matka, lub tylko ojciec), przez ciocoe, dziadków lub starsze
rodzeństwo ale także w domach dziecka, rodzinach zastepczych, inetrnatach,
żłobkach tygodniowych, placówkach opiekuńczych ....nie tylko w rodzinie
pt."Tata, mama i ja"
żadnej z w/w form prawo się nie sprzeciwia;
co jest dla dziecka lepsze;
- dom dziecka z przemocą miedzy wychowankami, samymi kobietami w obsłudze -
który nijak się ma do jakichkolwiek wzorców rodzinnych, a zazwyczaj bywa
wylegarnią obywateli nie potrafiących wchodzić w bliskie i trwałe związki
emocjonalne z drugim człowiekiem;
- czy stabilna sytuacja wychowawcza w domu kochających sie dwóch osób o tej
samej płci; homoseksualizm nie jest zaraźliwy, ale chłód i pustka emocjonalna
jak najbardziej tak

Zabierzcie dzieci z domów dzioecka, z ośrodków, patologicznych rodzin, z
obszarów nędzy i dajcie je kochającym sie parom heteroseksualnym, by mozna było
kształtować w tych dzieciach prawidłowe wzorce rodzinne. Wtedu OK ...może poprę
hasło "Dzieci dla wzorcowej rodziny!"

ale dziś moge się tylko utwierdzać się w opinii, że tym co zabrania pozwolić
homoseksualistom na wychowywanie dzieci to po prostu LĘK ....ale przed czym?
to lęk irracjonalny przed czyms czego nie znamy, nie rozumiemy...
Temat: czy tez macie czasem ochote.....
ja też nie zamierzam wracać za laade pełna słodkości pyszniutkich dlatego teraz
uzupełniam wykształcenie żeby przed nazwiskiem mieć mgr chociaz. no i mysle o
pracy w jakimś ośrodku wycowawczym lub jako pedagog np. w szkole. ewentualnie
jako kurator bo tez mam kwalifikacje. njak już nic nie będzie to założe
rodzinne pogotowie opiekuńcze. nie martwie się dziś tym co będzie za dwa lata
jak mi sie wychowawczy skończy. nie mma zamiaru łapąc megadoła. za trzy
tygodnie święta, czas radości i spokoju, a Ty Mmala masz swoje piękne
mieszkanie które możęsz dopieszczać jak chcesz i tego Ci zazdroszczę, bo ja
niestet mam małe ograniczenia w osobie teścia mmimo żźe góra podobno należy do
nas....cieszmy się tym co mamy, niektórzy nie maja nawet tego i są pełni
otymizmu.
Temat: tragedia!
konsekwencje...
Anka na cmentarzu.
Szum mediow.
Pokazowa kara: dyro podal sie do dymisji, n-lka ma dyscyplinarke, pieciu
cwaniaczkow w pogotowiu opiekunczym (trudno zwiac? a jak mozna chojraczyc!)...
a reszta klasy? sa przeciez wspolodpowiedzialni! a wychowawca klasy? a pedagog
szkolny? a reszta nauczycieli? a rodzice Anki? co znimi? zostaja im wyrzuty
sumienia...
mogli zadzialac wczesniej? byly ku temu przeslanki? czy po tym zdarzeniu
powstana jakies procedury? aaaaaaaa zreszta o kant d... z nimi! u nas sa a
bandyci chodza po szkole bo nie ma miejsc w osrodkach szkolno - wychowawczych
albo sad tak sie guzdrze ze delikwenci osiagaja pelnoletniosc zanim zapadna w
ich sprawie wyroki...ehhh...czyli "wszyscy zgadzaja sie ze soba a bedzie nadal
tak jak jest..."

s.
Temat: 12-latek spadł z mostu do Wisły
Myślę że zanim o czymś się napisze należy coś przeczytać i coś się dowiedzieć
po pierwsze Witkowice bynajmniej nie są w pobliżu miejsca tego zdarzenia, po
drugie Witkowice to Ośrodek Szkolno wychowawczy tylk Pogotowie Opiekuńcze a
poza tym skąd takie wiadomości o pedofilach i tak dalej.................Temat: Bunt w ośrodku wychowawczym w Miechowie
Tak, tylko, że to nie ośrodek wychowawczy, a dom dziecka...nazywany teraz
Zespołem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
Smutne jest to, że w ciągu ostatniego roku budynek i wnętza zostały
wyremotowane...dzieciaki miały co niszczyć :)Temat: cały dzień dzisiaj...
tfu - chciałam napisać ośrodek szkolno-wychowawczy dla trudnej młodzieży, a nie
placówka opiekuńczo-wychowawcza.
Temat: Szczerbata oszustka
Szczerbata oszustka
W Goniądzu nie ma pogotowia opiekuńczego, jest natomiast Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy a ja jestem jego bardzo dobrą wychowanką, dobrze tym starym
piernikom, naiwniaki za stówe chcą mieć większą emeryturę, pirdoły!Temat: Zakaz używania komórek w szkołach !
Karne ośrodki dla młodzieży? Pewnie na wzór placówek opiekuńczo-wychowawczych
dla bezdomnej i wykolejonej młodzieży, które organizował Anton Makarenko...
Piękny wzór do naśladownia ;)
Temat: Adopcja...
Adopcja dziecka jest orzekana przez sąd opiekuńczy. Trzeba więc złożyć
odpowiedni wniosek. Pani sytuacja rodzinna, majątkowa itp. będzie badana przez
kuratora sądowego, ośrodek adopcyjno-wychowawczy itp.Temat: Wątki typu przyjmę/oddam dziecko będą kasowane
dodam jeszcze, że na tej samej stronie do ściagniecia jest:
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 pażdziernika 2005 r.
w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i
wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością
ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz.U. z dnia 28 października 2005 r., Nr 214,
poz. 1812)- warto znać w razie jakichś problemów z oao.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 maja 2001 r. w
sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy pracowników pedagogicznych
placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, trybu
postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu
oceniającego (Dz. U. z dnia 22 maja 2001 r. Nr 50, poz. 523).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2002 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy
pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków
adopcyjno-opiekuńczych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu
powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z dnia 11 marca 2002 r. Nr 19, poz.
194).
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 5 października 2004 r. w
sprawie centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie
oraz ośrodków adopcyjno – opiekuńczych upoważnionych do współpracy z
licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami
adopcyjnym (Dz.U. Nr 223, poz. 2266 z 2004r.)

ufff,jeszcze
Rozdział II.
Stosunki między rodzicami a dziećmi.
DZIAŁ II
PRZYSPOSOBIENIE
w kodeksie rio:
link do całości kodeksu:
e-prawnik.pl/prawo/data.php/dHlwZT00MTAwJmlkPTcwNzgmdj0xMjMw
Miłego czytania.
Temat: Rozmowa z nowym szefem MOPR
Rozmowa z nowym szefem MOPR
Z NTO:
Drugi wybrany przez prezydenta Zembaczyńskiego dyrektor to Zenon
Wereszczyński, członek "prezydenckiego" ugrupowania, czyli Platformy
Obywatelskiej. Od 1 kwietnia zostanie on szefem Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie.

Ma 31 lat, od 1999 roku pracuje jako inspektor do spraw pośrednictwa pracy w
Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu. W CV Wereszczyńskiego czytamy, że zajmuje
się on realizacją unijnych programów, opracowuje okresowe raporty i
sprawozdania, organizuje konferencje i warsztaty, targi pracy i szkolenia dla
osób bezrobotnych oraz jest twórcą koncepcji funkcjonowania nowo tworzonych
jednostek budżetowych. Ukończył Uniwersytet Opolski, jest magistrem prawa
administracyjnego, ukończył kurs negocjacji handlowych i komputerowy, ma
prawo jazdy. (Zaiste duże kompetencje –Pani Kasprzyk poprzednia dyrektorka
nie miała prawa jazdy)
Zdaniem Mirosława Pietruchy Wereszczyński to specjalista od "szeroko
rozumianej pomocy społecznej".
- Ma wiedzę, jak ten sektor powinien funkcjonować - twierdzi rzecznik. -
Prezydent spotykał się z kilkoma kandydatami, uznał, że Zenon Wereszczyński
spełnia oczekiwania i ma wizję świadczenia pomocy społecznej w oparciu o
standardy Unii Europejskiej.

Gazeta Wyborcza: Mariusz Lodziński: Jak to się stało, że został Pan
dyrektorem MOPR, skoro nie spełnia Pan wszystkich założeń ustawy?

Zenon Wereszczyński: Mam doświadczenie administracyjne. Rzeczywiście brakuje
mi stażu w pomocy społecznej, ale rozpocznę studia na tej specjalizacji.
Ustawa to dopuszcza.
Komentarz:(CIEKAWE kto zapłaci za te studia????? Nie mówiąc o urlopach
szkolnych (ok. 30 dni w roku !!!!!!)

Nie znalazłem takiego punktu w ustawie.

- Nie jest to jasno określone, ale można tak to zinterpretować.
KOMENTARZ:(Coś nie gra z interpretacją absolwenta prawa???? Patrz niżej.
Art.51a.1. (Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej
zobowiązane są posiadać co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej
oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, z tym że osoby
kierujące placówkami opiekuńczo - wychowawczymi i ośrodkami adopcyjno -
opiekuńczymi powinny ukończyć specjalizację nie później niż do końca 2005 r.;
osobom tym zalicza się staż pracy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i
ośrodkach adopcyjno - opiekuńczych.)


Strona 1 z 3 • Zostało wyszukane 165 wypowiedzi • 1, 2, 3


 Menu
 : Strona Główna
 : Ośrodek Edukacji ekologii Janów
 : Ośrodek egzaminacyjny Dąbrowa Górnicza
 : Ośrodek egzaminowania Ruchu Kraków
 : Ośrodek Interwencji Kryzysowej Kraków
 : Ośrodek Interwencji Kryzysowej Opole
 : Ośrodek las Krynica Morska
 : Ośrodek Las Szklarska Poręba
 : Ośrodek leczenia alkoholizmu ceny
 : Ośrodek Medycyny Pracy Katowice
 : Ośrodek Medycyny Pracy Rzeszów mm 20m
ryteblota dzialki
modyfikacji softu Nokia 6131
6398256
 . : : .
Powered by Wordpress | Designed by Elegant WPT