Strona główna
  osoba samotnie wychowująca dzieci

Wyświetlono wypowiedzi wyszukane dla zapytania: osoba samotnie wychowująca dzieci

Temat: PIT - osoba samotnie wychowująca dziecko
PIT - osoba samotnie wychowująca dziecko
Witam.

Mam taką sytuacje:
Pobieram rente rodzinna po śmierci rodziców. W lipcu 2003 skończyłem 18 lat.
Do osiemnastego roku życia (a więc do lipca 2003) miałem prawnego opiekuna.
Dwa miesiące temu dostałem (na moje nazwisko!) rozliczenie za 2003 rok z
ZUSu. Jednak mój były opiekun prawny twierdzi, że on MUSI się rozliczyć za te
pół roku (czyli zanim skończyłem 18 lat) jak osoba samotnie wychowująca
dziecko. Twierdzi, że jak tak nie zrobi, to dostanie 5000zł kary. Ja jednak
wiem, że ma niedopłatę ok. 2000zł i wydaje mi się, że chce się rozliczyć jako
osoba samotnie wychowująca dziecko tylko po to, żeby zmniejszyć podatek do
zapłacenia.
Nie ukrywam, ze mi to nie jest na rękę, bo chciałem odliczyć od podatku
wydatki na naukę języka angielskiego.

Czy zatem rzeczywiście osoba ta MUSI się rozliczać jak osoba samotnie
wychowująca dziecko? Czy mogę się rozliczyć sam?

Dodam, że nie mieszkamy razem, rozliczenie z ZUSu przyszło na mnie (za cały
rok) i zwrot podatku (pobranego przez ZUS) również dostałem na moje konto.

Bardzo proszę o pomoc.

Temat: osoba samotnie wychowująca dziecko jeszcze raz
osoba samotnie wychowująca dziecko jeszcze raz
czy mogę rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko za rok 2003,
jeśli dziecko urodziło się w grudniu 2003?

Temat: Rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko
Z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż od
osób samotnie wychowujących w roku podatkowym:

1) dzieci małoletnie,

2) dzieci bez względu na ich wiek, na które zgodnie z odrębnymi przepisami,
pobierany był zasiłek pielęgnacyjny,

3) dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w
przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym,
jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów z wyjątkiem
dochodów zwolnionych (wolnych) od podatku dochodowego

- podatek może być ustalony, na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, w
podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów.

Z ww. przepisu wynika, iż w sytuacji gdy pełnoletnie dziecko uzyskało dochód
(bez względu na to czy podlega
ono opodatkowaniu czy też nie) rodzic samotnie wychowujący dziecko nie mógłby
skorzystać z takiej możliwości.
Zatem osoba samotnie wychowująca dziecko będzie uprawniona do skorzystania z
art. 6 ust. 4 jeżeli dzieci spełnią łącznie 3 warunki:
1). nie ukonczyły 25 roku zycia,
2). kształcą sie szkołach wyższych , lub w wyższych szkołach zawodowych zgodnie
z ustawą o systemie oświaty,
3). nie uzyskały żadnych dochodów z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku,
renty rodzinnej, oraz dochodów w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty
podatku.
Temat: Rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko
Rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko
Czy matka samotnie wychowująca dziecko - a w zasadzie osobę pełnoletnią
uczącą się - może rozliczać się wspólnie z dzieckiem jeśli dziecko osiągnęło
w roku podatkowym dochody nie podlegające opodatkowaniu (poniżej kwoty wolnej
od podatku). Wg mojej wiedzy tak. Natomiast w urzędzie skarbowym
poinformowano mnie, że nic nie stoi na przeszkodzie aby następnie to dziecko
złożyło własne zeznanie i uzyskało zwrot pobranych zaliczek na podatek
dochodowy. Byłoby to b. korzystne (możliwość uzyskania dodatkowej premii za
kwotę wolna od podatku) ale czy logiczne i prawne?Temat: Alimeny a zasiłek dla samotnej?

Prawo do zasiłku

Zasiłek wychowawczy nie jest świadczeniem ubezpieczeniowym, lecz socjalnym,
finansowanym z budżetu państwa. Przysługuje osobie korzystającej z urlopu
wychowawczego z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Przysługuje
przez okres 24 miesięcy - w przypadku osoby zamężnej, 36 miesięcy - jeżeli
opieka sprawowana jest nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym przy jednym
porodzie albo jest to osoba samotnie wychowująca dziecko oraz 72 miesięcy -
jeżeli opieka dotyczy dziecka chorego.

Przysługuje pracownikom oraz członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Zasiłek wychowawczy w okresie zasiłkowym od 1 czerwca 2002 r. do 31 grudnia
2003 r. przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
548 zł.

Wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku ustalana jest kwotowo i waloryzowana od czerwca każdego roku
wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjętym w ustawie
budżetowej.

Od 1 czerwca 2002 r. do 31 grudnia 2003 r. miesięczny zasiłek wychowawczy
wynosi:

318,10 zł dla mężatki,
505,80 zł dla osoby samotnie wychowującej dziecko oraz wychowującej trzecie i
każde kolejne dziecko.

Niezbędne dokumenty

Ustalenie prawa do zasiłku i jego wypłata następuje na pisemny wniosek osoby
zainteresowanej. Do wniosku powinno być dołączone zaświadczenie urzędu
skarbowego o uzyskanych dochodach oraz inne zaświadczenia i dowody niezbędne
do ustalenia prawa do zasiłku.

Pozdrawiam
Jola
Temat: pieniądze na zasiłku wychowawczym
Oto co znalazłam na stronach ZUS-u www.zus.pl
Prawo do zasiłku

Zasiłek wychowawczy nie jest świadczeniem ubezpieczeniowym, lecz socjalnym,
finansowanym z budżetu państwa. Przysługuje osobie korzystającej z urlopu
wychowawczego z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Przysługuje
przez okres 24 miesięcy - w przypadku osoby zamężnej, 36 miesięcy - jeżeli
opieka sprawowana jest nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym przy jednym
porodzie albo jest to osoba samotnie wychowująca dziecko oraz 72 miesięcy -
jeżeli opieka dotyczy dziecka chorego.

Przysługuje pracownikom oraz członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Zasiłek wychowawczy w okresie zasiłkowym od 1 czerwca 2002 r. do 31 grudnia
2003 r. przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 548
zł.

Wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku ustalana jest kwotowo i waloryzowana od czerwca każdego roku
wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjętym w ustawie
budżetowej.

Od 1 czerwca 2002 r. do 31 grudnia 2003 r. miesięczny zasiłek wychowawczy
wynosi:

318,10 zł dla mężatki,
505,80 zł dla osoby samotnie wychowującej dziecko oraz wychowującej trzecie i
każde kolejne dziecko.

Niezbędne dokumenty

Ustalenie prawa do zasiłku i jego wypłata następuje na pisemny wniosek osoby
zainteresowanej. Do wniosku powinno być dołączone zaświadczenie urzędu
skarbowego o uzyskanych dochodach oraz inne zaświadczenia i dowody niezbędne do
ustalenia prawa do zasiłku.
Temat: zasiłek dla osoby samotnie wychowującej dziecko ZA
zasiłek dla osoby samotnie wychowującej dziecko ZA
witam
znajoma ma dziecko prawie 18 letnie. uczące się.
Czy w związku z tym, że do 16-tego roku życia nie zdobyli orzeczenia o niepełnosprawności nie mogą już się starać o żadne zasiłki?
Osoba jest zdiagnozowana, ale nigdy nie dała się namówić na komisje , w związku z tym żadnych zasiłków nie pobierają.
A czytałam, że są pielęgnacyjne i inne, także jeśii matka samotnie od lat wychowuje dziecko.
Z wcześniejszą emeryturą też słyszałam, że już za późno, bo orzeczenie musiało by być wydane przed ukończeniem 16. roku życia dziecka. Czy to prawda? czy nie wystarczy, że przed 16. rokiem życia była osoba zdiagnozowana przez psychiatrE?Temat: Dodatek na poczet narodzin dziecka-pomocy!
Witam, wg mnie wszelkie publiczne świadcznia ( poza Twoim PZU ) otrzyma jedynie
Twoja partnerka. Napewno otrzyma becikowe 1000 zł, a niektóre gminy dodatkowo
same określają inne świadczenia związane z urodzeniem dziecka ( dlatego
zorientujcie się w Urzędzie Gminy ). W przypadku urodzenia tego dziecka nie
będziecie otrzymywać zasiłku rodzinnego ani dodatków z tym związanych ( np
1000 zł dodatkowo-jednorazowo za urodzenie, 48 zł zasiłku rodzinnego i 170 zł
dla osoby samotnie wychowującej dziecko ) ponieważ zasiłek rodzinny nie
przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone
świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka.
Proponuje jednak dokładnie zorientowac się w własnie w Urzędzie Gminy oraz w
ZUS-ie co do tych zasiłków. Pozdrawiam
Temat: Przedszkole - moja córeczka nie dostała się...
Nie masz racji...
Niżej wklejam pouczenie które jest umieszczone w karcie zapisu...

"Pouczenie: Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców
albo opiekuna prawnego, jezeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem,
rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w
rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa
się także osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został
pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności."Temat: zasiłek rodzinny.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli
nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z
rodziców dziecka.

Wyjątek stanowią sytuacje, gdy osobie samotnie wychowującej dziecko nie
zasądzono świadczenia alimentacyjnego, ponieważ:

• drugi z rodziców niczyje

• ojciec dziecka jest nieznany

• powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców
zostało oddalone.

O dodatkach :

www.mps.gov.pl/index.php?gid=6&news_id=295
Zycze pozytywnego zalatwienia sprawy.
Pozdrawiam.
Temat: dzis "Rozmowy w toku"
Art.6 ust.5 PDOF
Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna
prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką,
rozwodnikiem albo osobą w stosunku, do której orzeczono separację w rozumieniu
odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również
osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony
praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
Temat: osoba samotnie wychowująca dziecko jeszcze raz
Nie. Generalna zasada z ustawy o podatku dochodowym brzmi, że osoba samotnie
wychowująca dziecko, powinna wychowywać je przez cały rok podatkowy. Przez
dziecko należy rozumieć nie "nasciturusa" (czyli płód).
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest przespisem szczególnym w
stosunku do kodeksu cywilnego, który dopuszcza możliwość stania się podmiotem
praw i obowiązków przez nasciturusa.Temat: opodatkowanie wspólnie z dzieckiem
opodatkowanie wspólnie z dzieckiem
Art.6 ust.5 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje osobę
samotnie wychowującą dziecko ,czy Urząd Skarbowy ma prawo do innej
interpretacji (np.powołując się na Kodeks Rodzinny)
Chodzi o nastepujący przypadek:rodzice żyją w związku nieformalnym,jedno z
nich pracuje,dziecko uczy się, ma 15 lat,mieszkają wspólnie-rodzic pracujący
chce się opodatkować z dzieckiem jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.Pozdrawiam.Temat: czy ojciec może rozliczyć się z dzieckiem - pomocy
Daj znać koniecznie, jeśli się dowiesz czegoś więcej.

Ale na mój gust sprawa jest dość klarowna - ustawa o pdof wyraźnie określa kto
i w jakich okolicznościach może się rozliczać jako samotny rodzic. I to jest
według mnie jedyna podstawa prawna, wyszczególniona zresztą w każdej instrukcji
do wypełniania PITów. Nigdzie w żadnej literaturze fachowej na temat podatków,
komentarzach do ustaw, poradnikach itd. nie było ani słowa o tym, że rodzic
musi jeszcze spełnić inne warunki.

Jedyna znana mi podstawa prawna to ustawa o pod. doch od osób fiz, rozdział 1,
art. 6 :

4. Od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym:
1) dzieci małoletnie,
2) dzieci, bez względu na ich wiek, na które, zgodnie z odrębnymi
przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny,
3) dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w
przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym, lub w
przepisach o wyższych szkołach zawodowych, jeżeli w roku podatkowym dzieci te
nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego,
renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty
podatku
- podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w
rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od
połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7; z
tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów)
opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

5. (24) Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo
opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem,
rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w
rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się
również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został
pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

I to wszystko, co ustawodawca wymaga. I w ramach ciekawostki, spytajcie proszę,
te negatywnie nastawione panie w skarbówce, na jakiej podstawie prawnej one
twierdzą, że nie można, skoro ustawa to dopuszcza??
Temat: Osoba samotnie wychowująca dziecko - PIT roczny
Mam pytanie. Czy trzeba skladac jakas dodatkowa deklaracja/pismo do US ze
planuje sie rozliczac jako osoba samotnie wychowujaca dziecko, bo do tej pory
myslalam ze wystarczy zanaczyc odpowiednie pole w picie rocznym i wsio.
Temat: Osoba samotnie wychowująca dziecko (?)
Orzeczenie o rozwodzie jest z momentem uprawomocnienia się. Wobec powyższego
nie może Pani rozliczyć sie z podatku jako osoba samotne wychowująca dziecko
przez cały rok podatkowy.Temat: zasiłek wych. dla samotnej itd....
Cześć , z tego co się orientuje to zmiany wejdą w życie 1 maja 2004 ,jest to
nowa ustawa o świadczeniach rodzinnych , definiuje ona kto jest osobą samotnie
wychowującą dziecko. Faktycznie przewiduje ona dodatek do zasiłku rodzinnego
dla osób samotnie wychowujących dzieci, które ustraciły prawo do zasiłku dla
bezrobotnych z uwagi na upływ ustawowego okresu jego pobierania przez okres 3
lat , nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, aby otrzymać
taki zasiłek należy : być zarejestrowanym w urzędzie jako osoba poszukująca
pracy a wniosek o zasiłek należy złożyć w terminie 30 dni od utraty zasiłku.
Pozdrawiam IwonaTemat: Nabór do przedszkoli tylko dla samotnych
Ok też się zgadzam, tylko teraz ja muszę zrezygnować z pracy bo nie
mam przedszkola i jak zrezygnuję z pracy to będę osobą bezrobotną i
się zarejestruję i też nie będę miała przywileju oddania dziecka do
przedszkola mimo że będę bezrobotna więc gdzie jest sens robienia z
ludzi bezrobotnych. To nie chodzi o status posiadania zatrudnienia
tylko o status bycia osobą samotnie wychowującą dziecko. Ja mam
takie rozwiązanie niech stworzą w jednym przedszkolu gupę dzieci
które można zostawić na parę godzin jak osoba samotna szuka prcy
bądż idzie na rozmowy bo wąpię że pracy się szuka od 8-16 codziennie
i z tego wzlędu oddaje dzieci do przedszkola.Temat: wspólne rozliczenie
Dlaczego nie. Jeśli chodzi o osobę samotnie wychowującą dziecko muszą być
spoełnione warunki: osoba ta musi być panną, kawalerem, wdowcem lub wdową, musi
mieć zasądzone wyrokiem sądu prawo do opieki nad dzieckiem (w przypadku
separacji lub rozwodu) itp. Jeśli chodzi o ten rok oczekiwania to dotyczy tylko
zawarcia związku małrzeńskiego, a jeśli chodzi o dziecko nie ma takiego
wskazania. musisz tylko pamiętać o tym że musisz wraz z zeznaniem rocznym
dołączyć osiwadczenie o tym że wychowujesz samotnie dziecko (chyba na
formularzu jest tam stosowna kolumna na samej górze). Według mnie masz prawo
ale najlepiej pójdź jeszcze do Urzedu Skarbowego, właściwego wg twego
zamieszkania i potwierdź to co ci powiedziałam. Powodzenia.Temat: Episkopat w Licheniu: Zło w ustawach
Bp Tadeusz Pieronek powiedzial."Stanowi zagrozenie moralne, bo stawiajac w
uprzywilejowanej pozycji osoby samotnie wychowujace dzieci,zniecheca do
malzenstw i prowokuje do rozwodow, ktorych liczba w ostatnim czsie znacznie
wzrosla"Ustawa jest bardzo dobra, bo gwarantuje pomoc osobom samotnym w
wychowaniu dzieci. Ta pomoc nie ma nic wspolnego z rozwodami, to jest osobiste
stwierdzenie biskupa.Jezeli pomoc dla samotnych osob wychowujacych dzieci jest
uwazane za "ZGORSZENIE MORALNE"i uprzywilejowana pozycje, to Ci biskupi sa
pozbawieni logicznego myslenia.Gdzie Wasze milosierdzie?gdzie Wasza pomoc dla
ludzi biednych??Rozwody byly sa i beda. Sami macie sporo klopotow z dziecmi,
ktore maja ojcow katolickich ksiezy . Z BogiemTemat: Alimenty- raz jeszcze:-)
Alimenty- raz jeszcze:-)
Pewnie temat na tym forum był już wałkowany niejednokrotnie, ale chciałabym
się dowiedzieć kilku spraw, dotyczących konkretnej sytuacji. Mam nadzieję, że
odpowiecie na kilka moich pytań:-)
Sprawa jest dość zagmatwana, więc postaram się ją jak najlepiej naświetlić.
Kobieta ma trójkę dzieci, każde z innym facetem. Wszystkie wychowuje razem ze
swoim konkubentem, który jest ojcem najmłodszego dzieciaka. Na najstarszą
córkę otrzymuje alimenty od jej ojca, na średnie otrzymywała z funduszu
alimentacyjnego. Moje pytanie teraz jest takie- czy po likwidacji
F.Alimentacyjnego, zasiłek dla osoby samotnie wychowującej dziecko, będzie
przysługiwał jej na każdą pociechę?
Nie pozostaje w związku małżeńskim, więc w świetle prawa- jest osobą samotną.
Aha- jeszcze dwa pytania: czy płacenie alimentów przez ojca nie ma wpływu na
to, czy zasiłek zostanie przyznany? I czy nadal będzie wypłacany zasiłek
rodzinny (ten ponad 40 zł)?
Zagmatwałam się troszkę w tych nowych przepisach, dlatego zwracam się do Was
z prośbą o pomoc:-)
Z góry dzięki.

PozdrawiamTemat: czy przysługuje zasiłek wychowawczy
Urlop przysluguje wylacznie pracownicy, wiec jak sama napisalas, Tobie nie ma
ko go udzielic.
Jezeli w ciagu ostatnich 18 miesiecy przepracowalas 365 dni, bedzie nalezal sie
zasilek dla bezdobotnych.
Obecnie bierze sie pod uwage dochody z roku 2002, co dla Ciebie jest bez
znaczenia. Dochod Twoj, po uplywie okresu na ktory masz przyznany macierzynski,
bedzie dochodem utraconym i nie bierze sie go pod uwage.
Jezeli obecnie dochod w Twojej rodzinie nie przekracza 504zl/osobe to juz zloz
wniosek w OPSie o zasilek rodzinny-43zl/mies i przyslugujace Ci dodatki,
jednorazowy z tytulu urodzenia dziecka-500zl oraz z tytulu samotnego
wychowywania-170zl/mies,a jezeli przekracza, to po zaprzestaniu pobierania
macierzynskiego.
Jezeli zostanie przyznany Ci zasilek dla bezrobotnych, to po ulywie okresu jego
pobierania, bedzie Ci przyslugiwal przez 3 lata dodatek z tylulu samotnego
wychowywania i utraty prawa do zasilku dla bezrobotnych w wys. 400zl/mies
Otrzymywane alimenty sa wliczane do dochodu.
Nowelizacja ustawy o swiadczeniach rodzinnych ktora juz przyjal rzad
przewiduje, ze od 1 wrzesnia 2005

Art. 7. Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli
osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie
alimentacyjne na rzecz dziecka od rodzica dziecka, chyba że :
drugi z rodziców dziecka nie żyje,
ojciec dziecka jest nieznany,
drugi z rodziców dziecka został zwolniony z obowiązku alimentacyjnego.”;
Pzdr
Temat: rekrutacja do przedszkoli i jak to jest z 2-latkam
naprawdę mnie szlag trafia jak czytam niektóre Wasze wypowiedzi
podjcie mi przykład gdzie matki samotne mają łatwiej?? z jakich ulg,
przywilejów korzystają??
dopóki nie pracowałam dostawaliśmy z mopsu 48zł miesięcznie zasiłku
rodzinnego -tylko dlatego, że mieliśmy małe dochody - poniżej 504zł
na osobę, poza tym nic, a z tego co wiem, ta ulga również
przysługuje małżeństwom
a nam z racji tej,żemałżeństwem nie jesteśmy było ją trudniej
uzyskać!
jeśli składałam podanie do przedszkola , to co miałam zaznaczyć, nie
posiadając męża??
kłamać, albo brać szybko ślub bo komuś się nie podoba, że moje
dziecko zostało przyjęte??
a fakt nieuznania dziecka przez ojca dopiero wtedy kwalifikuje matkę
jako osobę samotnie wychowującą dziecko!!
moje dziecko nosi nazwisko ojca i to chyba ja mam problemy
załatwiając jakiekolwiek sprawy urzędowe, a nie Wy!!
ale patrząc z drugiej strony i tak nikt nie weźmie pod uwagę tego,
że będąc małżeństwem i tak nasze dziecko dostałoby się do
przedszkola, ponieważ mieliśmy wystarczającą ilość punktów!Temat: Czy coś mi przysługuje po porodzie?
Jeszcze wersja C (mieszkasz z ojcem dziecka)
Nie dochodzi do uznania dziecka przez jego ojca a Twojego konkubenta.
Nie mieszkasz z ojcem dziecka. (obcy face, formalnie nie jest ojcem dziecka))
Skladasz wniosek jw.

Projekt nowelizacji ustawy o swiadczeniach rodzinnych przewiduje:
art. 7 otrzymuje brzmienie:
“Art. 7. Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
-osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie
alimentacyjne na rzecz dziecka od rodzica dziecka, chyba że :
Temat: ZASIŁKI RODZINNE
Fundusz alientacyjny miał płacić alimenty w zastępstwie osoby zobowiązanej (
albo za matkę , albo za ojca ) ! Fundusz miał te pieniądze ściągnąć od tej
osoby ! To była instytucja pomagająca w uzyskaniu NALEŻNYCH DZIECKU
alimentów !!! Znależli się jednak cwaniacy , którzy ( również za podpowiedzią
Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej ) podawali swoich małżonków o alimenty
zarazem jednak dalej z nimi mieszkając pod jednym dachem ! I to właśnie
doprowadziło do likwidacji F.A. - tylko i wyłącznie CWANIACTWO ! Teraz państwo
DAJE każdej osobie samotnie wychowującej dziecko darowiznę w wysokości 170 zł .
Mój przykład jest taki , że ożeniłem się z kobietą mającą już córkę ( która
nosi nazwisko swojego ojca ). Oczywiście alimenty nie są płacone , bo koleś
przebywa w Anglii . Po zmianach moja żona dostanie te 170 zł tylko przez rok i
nic więcej ( bo stworzyła dziecku pełną rodzinę ), natomiast moja pierwsza żona
otrzymuje ode mnie alimenty na syna , oraz żyjąc w konkubinacie i mając dziecko
z tym gościem dostaje również te 170 zł na tą dwójkę dzieci . Reasumując :
myśmy nie dostawali alimentów na dziecko i wypłacał je F.A. i teraz po roku nie
dostaniemy nic , natomiast moja była żona dostanie bardzo dużo pieniędzy i to
cały czas . Brawo posłowie , brawo polskie prawo !!!Temat: A może alimenty na dzieci macosze?
cruella-devil napisała:

> też może
> złożyc wniosek o obnizenie wydatkow ze swej strony na dziecko. bo czemu
> nie???
> więc drugi bucik dołączy do pierwszego, dziecko niech sobie samo zarobi

Cruello, dobrze tylko jest, jeśli dziecko jest utrzymywane nie tylko z
alimentów i zasiłków. Powszechnie wiadomo, że koszty powinni ponosić oboje
rodzice, być może w innej relacji (z racji opieki bezpośredniej), ale jednak
oboje.

A czytając takie wpisy:

"na dzień dzisiejszy mam na rękę 500-600 zł (alimenty+ zasiłek dla osoby
samotnie wychowujacej dziecko i dodatek rodzinny+ jak mam wenę twórczą to coś
dorobię-ale muszę mieć dobry nastrój do tworzenia;-) a z tym krucho ostatnio)"

Albo takie:

"Znajomi się dziwią,że nie szukam lepszej pracy,że nia narzekam na tą,którą
mam. Kiedy poprzedni naczelny wydał zakaz korzystania z netu w sprawach
prywatnych,przepuszczałam majątek w kafejkach."

zaczynam mieć wątpliwości.

I może skonczmy już z tym, co sie tak namiętnie powtarza na samodzielnej: że
matki pracują, ile się da, robią wszystko, żeby dziecko miało minimum. Bo
oczywiście wiele jest takich. A czy wszystkie? Chyba nie. Co oczywiście nie
hamuje ich przed żaleniem się, w jakiej to ciężkiej sytuacji one są, jak im źle
i niedobrze.
Jakby jakaś next o swoim mężu napisała, że pracuje, jak mu się chce, albo
zamiast pracować siedzi w necie i jednocześnie żaliła się, że tak im cięzko, to
już widzę, jaka byłaby reakcja.
Więc może popatrzmy na dwie strony. I wtedy wnioski będą pełniejsze i bliższe
prawdy.
Temat: nabór do przedszkoli-jednak elektroniczny
co wpisac
Dziecko matek lub ojców samotnie je wychowujących (Przez osobę
samotnie wychowującą rozumie się pannę, kawalera, wdowę, wdowca,
osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,
osobę rozwiedzioną)

czy mam to zaznaczyc skoro jestem panna(ale mieszkamz ojcem dziecka
i zaznaczylam to w formularzu?)
Temat: Wspólne opodatkowanie z dzieckiem - pytanie
Wspólne opodatkowanie z dzieckiem - pytanie
Mam pytanie.
Mianowicie chodzi mi o to czy osoba samotnie wychowująca dziecko może się
wspólnie z nim rozliczyć z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 rok
jeśli:
1)dziecko jest pełnoletnie,
2)dziecko posiada własny NIP,
3)dziecko uzyskało w roku podatkowym dochody mieszczące się w kwocie wolnej
od podatku,
4)dziecko studiuje na uczelni państwowej.
Jeśli tak to prosiłbym o podanie informacji jak to wpisać do zeznania
rocznego.
Prosiłbym o szczegółowe odpowiedzi z podaniem jeśli to możliwe uzasadnienia w
postaci odniesień do konkretnych przepisów prawnych.

Z góry dziękuje.Temat: Samotna mama???
Zgodnie z nową ustawą osoba samotnie wychowująca dziecko to:
osoba stanu wolnego w sensie prawnym -
- panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik
- osoba która pozostaje w sepracji (rzeczonej prawomocnym wyrokiem)
(przy tym nie wychowuje dziecka wspólnie z jego ojciem czy matką)

Jak masz jakieś pytania to napisz na magda9976@wp.pl jestem na bieżąco (jestem
kadróffką...)

Pozdr
MagdaTemat: Jestem nowa
Probuje przebrnac przez informacje o zasilkach.

Nie wiem jak mam interpretowac "osoba samotnie wychowujaca dziecko"? Gdzie sie
sklada wnioski o zasilek rodzinny, o dodatek dla os. samotnie wych. dziecko (z
funduszu alimentacyjnego), o dodatek zwany wczesniej zasilkiem wychowawczym?
Moze oni mi pomoga?

Czy zakladajac sprawe rozwodowa stane sie juzosboa samotnie wych, dziecko?

Niestety musze sie dowiedziec czy moge liczyc na jakis zasilek.Temat: Zasiłki rodzinne ,f.alimentacyjny a ślub
Witam serdecznie
Możesz wyjść za mąż i nie stracisz uprawnień do pobierania świadczeń z funduszu
alimentacyjnego z tego powodu

Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.
z 2007r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.).

Między innymi ustawa ta określa:
- Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego:
Aby nabyć prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego dziecko, które ma
zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez osobę samotnie wychowującą
dziecko, o której mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje na dzieci
wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w
nieformalnym związku lub mąż/żona, z którym rodzic osoby uprawnionej nie
rozwiązał małżeństwa przez rozwód lub separację nie płaci zasądzonych alimentów.
Temat: rozwiedzione-jakie mamy prawa?
delika1 napisała:

> no tak i niejasno wynika z przepisów czy jestem samotnie
> wychowujaca.jesteśmy po rozwodzie, ale oboje mamy władzę
> rodzicielską, miejsce zamieszkania dziecka przy mnie.Co w takim
> przypadku?

co niby jest niejasne?:) przepisy podatkowe jako osobę samotnie
wychowującą dziecko definiują kogoś, kto jest STANU WOLNEGO, nie ma
ani słowa w ustawie na temat władzy rodzicielskiej/miejscu
zamieszkania. Co oznacza że podatkowo jesteś pełnoprawną samotną
matką i możesz się rozliczać z dzieckiem już za ten rok, kiedy
uzyskałąś rozwód (nie trzeba być samotnym cały rok).Temat: czy jakieś pieniądze na wychowawczym...
gaga0 napisała:

> przysługują??
> Za tydzień przechodzę na urlop wychowawczy, mieszkam z ojcem dziecka ale nie
> jesteśmy małżeństwem. Dochód na osobę przekracza 504 zł. Czy przysługuja mi
> jakieś pieniądze?? moge się starać o coś czy tylko moge liczyć na to co mój
> pratner przyniesie :)?

Niestety, jeśli dochód na osobę przekracza 504 zł nie przysługują Ci żadne
świadczenia rodzinne. Ale wiem, jak kombinują inni-nie będąc w formalnym
związku możesz otrzymywać jakieś świadczenie (ok. 1000zł na dziecko-ale wiem to
z drugiej ręki więc to nie musi być zgodne z prawdą), ale nie możecie mieszkać
razem czyli musisz być osobą samotnie wychowującą dziecko. Po szczegółowe
informacje dot. świadczeń rodzinnych radzę udać się do MOPS.Temat: Jak jest z ZUSEM na urlopie wychowawczym?
A co z pieniędzmi? Jest to urlop bezpłatny, ale od 1999 r. ZUS zalicza Ci ten
czas do okresów składkowych. Ale pamiętaj - składka emerytalna będzie
niewielka. Ty i Twoje dziecko w trakcie urlopu wychowawczego podlegacie
ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli Twoje dochody są niskie - gdy wynoszą na osobę
548 zł w rodzinie możesz ubiegać się o zasiłek wychowawczy. Jak podaje ZUS od
1.06.2002 r. - wynosi on 318,10 zł. Dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz
wychowujących trójkę i więcej dzieci jest nieco wyższy - 505,80 zł.

praca.gazeta.pl/praca/1,47378,1351638.htmlTemat: Jesteś panną? Spróbuj to udowodnić
Małżonkowie są dwoje a osoba samotnie wychowująca dziecko jedna.Malzonkowie mogą
się podzielić np.jedno odbiera dziecko z przedszkola a drugie robi zakupy lub
obiad.Samotny rodzic robi wszystko sam.Czyli ma 2 razy więcej pracy.Wychowaj sam
dziecko,zapracuj,odbierz z praedszkola,upierz,ugotuj...Temat: Zasiłek wychowawczy - czy stracę???
Prawo do zasiłku

Zasiłek wychowawczy przysługuje osobie korzystającej z urlopu wychowawczego z
tytułu sprawowania OSOBISTEJ OPIEKI nad dzieckiem. Przysługuje przez okres 24
miesięcy - w przypadku osoby zamężnej, 36 miesięcy - jeżeli opieka sprawowana
jest nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym przy jednym porodzie albo jest
to osoba samotnie wychowująca dziecko oraz 72 miesięcy - jeżeli opieka dotyczy
dziecka chorego.
Temat: Jakie świadczenia sa obecnie?
Teraz zasiłków nie wydaje już ZUS tylko Urząd Miasta. I z Urzędu Miasta
przysługuje Ci 170 zł zasiłku dla osoby samotnie wychowującej dziecko nie
zaleznie od tego czy facet płaci alimenty czy nie. Przysługuje Ci też rodzinne
42zł. Jesłi pracowałaś przysługuje Ci dodatek do zasiłku rodzinnego ( dawny
wychowawczy)
MOPS bardzo niechętnie udziela jakejkolwiek pomocy- najczęściej są to kwoty
kilkudzisięciozłotowe. Poza tym jakiś urzędnik z tamtąd przychodzi do domu i
przeprowadza wywiad środowiskowy wśród sąsiadów (cuda!!).
Być może przysługuje Ci też zasiłek z tytułu urodzenia dziecka - to zależy od
tego jak dawno rodziłaś. Każda instytucja, przyznająca Ci zasiłek będzie
sprawdzac czy dochód na osobę w rodzinie (czyli na osobę mieszkającą w tym
samym domu co ty) nie jest za wysoki. PozdrawiamTemat: przedszkola państwowe w gminie Radzymin?-opinie
nie wiem dokładnie jakie są zasady rekrutacji do przedszkoli
państwowych (gminnych), ale wydaje mi się, iż brany jest dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę, zapewne preferencje mają osoby
samotnie wychowujące dzieci, rodziny zastępcze, i być może dzieci
nauczycieli oraz placówek podległych Urzędowi ale najlepiej spytać
Dyrektora przedszkola. Przeglądałam strony internetowe przedszkoli
gminnych, ale nie znalazłam tam informacji na temat zasad naboru
dzieci. To co pisałam są to tylko moje przypuszczenia.

Jeśli chodzi o moje preferencje to zdecydowanie Przedszkole Nr 1 w
Radzyminie jest najlepszym bo:
1. doskonała lokalizacja z dala od gwaru, blisko natury, dość duże
place zabaw oddzielnie dla młodszych przdszkolaków oraz dla starszych
2. Przedszkole z tradycjami - dziś jestem emerytką, ale dziesiąt lat
temu byłam przedszkolakiem właśnie w tej placówce
3. Dobra kadra przedszkolna, wiem bo tam chodzi mój wnuczek
4. Latem możliwość korzystania z sasiedniego placu zabaw przy parku
Temat: rozliczenie z dzieckiem a adres zameldowania
rozliczenie z dzieckiem a adres zameldowania
Czy mogę rozliczyć się wspólnie z dzieckiem jako osoba samotnie wychowująca
dziecko jeżeli mam inny adres zameldowania aniżeli dziecko? Mieszkamy z matką
(bez ślubu) i dzieckiem razem ale ja jestem zameldowany w innym mieście.
Dziecko zameldowane jest razem z mamą.
Ponadto takie pytanie. Jak wygląda procedura zmiany oświadczenia podatkowego
jeżeli już rozliczył mnie pracodawca. Wystarczy zrobić zwykłą korektę ?Temat: Pytanie o zasiłek rodzinny
cześć
Z tego co się orientuję będzie przysługiwał Ci zasiłek jeżeli twój dchód na
osobę w rodzinie nie przekroczy 504 zł "na rękę". Możesz dostać dodatek do
zasiłku (spełniając powyższe kryterium) gdy jesteś osobą samotnie wychowującą
dziecko w kwocie 170 zł. Wypłaca go najczęściej ośrodek pomocy czasami samo
Starostwo, Gmina. Musisz tam iść po formularz. Musisz złożyć odpis wyroku
rozwodowego,odpis wyroku zasądzającego alimenty, zaświadczenie z US o
dochodzie, zaświadczenie od Komornika o częściowej lub całkowitej
bezskuteczności alimentów, odpis aktu urodzenia dziecka i wiele innych. Jeżeli
chcesz wiedzieć coś więcej to podaje mój nr gg 4487274Temat: Przedszkole nie dla każdego
Przedszkole nie dla każdego
Przeszedłem to w zeszłym roku.
Nie rozumiem, czym się rózni dziecko osoby samotnie je wychowującej
(najczęściej na papierze) - bo jest to nieweryfikowalne od dziecka
dwojga pracujących rodziców.
I ci i ci nie mają czasu, zeby siedzieć z nim w domu.
W zeszłym roku moje dziecko nie dostało się do żadnego z 3
przedszkoli, na szczęście istnieją jeszcze ośrodki prywatne, gdzie
wszyscy traktowani są równo, bez znajomości.Temat: Jesteś panną? Spróbuj to udowodnić
W Szwecji osoby samotnie wychowujace dzieci tez
maja pierwszewnstwo w dostaniu sie do przedszkola. samotna matka czy
ojciec przewaznie jest zdany sa samego siebie w opiece nad
dzieckiem, nie ma do pomocy drugiego malzonka.chyba nie rozumiesz
sytuacji samotnej osoby, gdzie utrata pracy jedynego zywiciela
rodziny to juz wielka tragedia.Temat: Dziecko w rodzinie zastępczej
Dziecko w rodzinie zastępczej
Witam wszystkich bardzo cieplutko....
Czytałam zamieszczone przez Was tematy, ale nie mogę znaleźć tego czego
szukam albo nie wiem gdzie szukać. Bardzo prawdopodobne, że było to juz
omawiane, jeżeli tak to prosze o linki
Od miesiąca funkcjonuję jako rodzina zastepcza dla prawie 7-letniej
dziewczynki, która od wrzesnia zaczęła naukę. Wszystko układa się super ale
jak zwykle jest jedno ale.. a mianowicie PRACA. Tu bym Was bardzo prosiła o
rady, odpowiedzi na pytania: Jakie mam prawa bedąc osobą samotnie
wychowującą dziecko? Czy są gdzieś uregulowane przepisy odnosnie godzin
pracy? Chodzi mi o godziny 07.30-15.30 (świetlica w szkole jest od godziny
07.00 do 16.00) ,jak również o pracę w soboty, niedziele i święta. Niestety
z pracodawcą "po dobroci" nie moge dojśc do porozumienia. Będę bardzo
wdzieczna za każdą odpowiedź. Niki
Temat: Prawa samotnej matki
Tak, jesteś tzw samotną matką i z tego tytułu przysługują Ci świadczenia z
tytułu samotnego wychowywania dziecka. To są dodatki do zasiłku rodzinnego. Ale
musisz spełniać pewne warunki, już wyżej wymienione. Najprościej:
jeśli "łapiesz" się na rodzinne, to dostaniesz i ten dodatek. Najczęściej takie
świadczenia wypłaca opieka społeczna, więc tam się dowiesz wszystkiego.
Rozliczać się możesz również jako osoba samotnie wychowująca dziecko, wtedy
dostajesz zwrot podatku, ale nie więcej niż niecałe 500zł (nie pamiętam
dokładnie ile). Ja za zeszły rok dostałam ok 450zł
Temat: Jesteś panną? Spróbuj to udowodnić
Podejrzewam, że wynika to z tego, że osobom samotnie wychowującym dziecko ciężej
jest znaleźć kogoś do opieki, bo w małżeństwie któreś z rodziców może przecież
nie pracować... Chodzi o odciążenie osoby, która w pojedynkę musi dbać o siebie
i dziecko. Tak myślę.Temat: Alimenty od skazanego
witaj, jestem funkcjonariuszem SW a ponieważ pytałaś o alimenty od skazanego
jak i o możliwość jego zatrudnienia podczas pobytu w zakładzie karnym lub
areszcie śledczym pozwoliłam sobie zabrać głos. Chyba nie muszę przypominać jak
to jest w dzisiejszych czasach z pracą- wiadomo b. ciężko. Tak samo jest w
takich instytucjach jak jednostka penitencjarna. Jednakże osoby tzw.
alimenciarze mają pierwszeństwo w zatrudnieniu ponieważ ciąży na nich obowiązek
alimentacyjny. Uzależnione jest to także od możliwości jednostki, chęci
współpracy skazanego oraz jego kwalifikacji zawodowych jak i prawnych np. czy
jest to osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności czy też
tymczasowo aresztowana. Wydaje się proste rozwiązanie - facet idzie do
więzienia i pracuje po to aby płacić alimenty, w rzeczywistości nie jest to tak
oczywiste i możliwe.
Jeśli nie uda się ściągnąć pieniędzy podczas jego pobytu w jednostce pozostaje
tylko udać się do komornika jeśli posiada on na wolności jakieś dobra
materialne np. samochód, mieszkanie, coś innego wartościowego ( pod warunkiem
że on nie pracuje - bo jak pracuje to sprawa prosta, ściągamy z wynagrodzenia).
Jeśli takowych rzeczy materialnych nie posiada pozostaje kwestia zgłoszenia się
do ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o wypłatę zasiłku alimentacyjnego
(jeśli posiadasz rozwód lub separację i jesteś osobą samotnie wychowującą
dziecko)
Jeśli jeszcze jakieś pytania - zapraszam aniak04@gazeta.plTemat: poród -co dalej? rakijka pomóż!
magdus78 napisała:

> dowiedzialam się konkretnie- macierzyński mi się nie nalezy bo:...umowa o
pracę........itd.
Tak, masz racje, ucieklo mi, ze to byl poczatek ciazy, przepraszam, to pewnie
przez te "ostatki" )))

Wracajac do w/w nowelizacji, to przewiduje ona:

art. 7 otrzymuje brzmienie:
“Art. 7. Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

-osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie
alimentacyjne na rzecz dziecka od rodzica dziecka, chyba że :
Temat: ***Leczenie uzależnień***
Witam serdecznie, poszukuję informacji na temat organizacji leczenia (terapii)
osoby, która nie może uczestniczyć w kilkutygodniowej wyjazdowej terapii, w
tygodniu natomiast - jest osobą samotnie wychowującą dziecko (6,5 roku) - może
uczestniczyć w jednym, godzinnym spotkaniu w tygodniu - czy moge prosić o radę -
jak zorganizować terapię dla takiej osoby, co dopuszcza prawo i jakie są
mozliwości instytucji zajmujących się leczeniem alkoholizmu. Będę wdzięczna za
wszystkie uwagi.PozdrawiamTemat: rekrutacja do przedszkoli i jak to jest z 2-latkam
ja się wcale nie czepiam Was, bo sama chętnie oddałabym miejsce w
przedszkolu, gdyby tylko stać mnie było na opiekunkę
a niestety mnie nie stać i właśnie dlatego moje dziecko idzie do
przedszkola, bym ja mogła zarabiać
i pewnie gdyby nie dostało się do przedszkola, to tak jak ta
opisywana przez Ciebie kobieta, popłakałabym się
i też jestem zdania, że wina leży po stronie systemu, a nie rodziców
i właśnie ten system nie podaje kolumny 'matka niezamężna' w
formularzu zgłoszeniowym do przedszkola
generalizuje - osoba niezamężna jest osobą samotnie wychowującą
dziecko!!
Temat: Nabór do przedszkoli tylko dla samotnych
Nabór do przedszkoli tylko dla samotnych
Witam, moja wściekłość sięgła zanitu, w zeszłym roku prubowałam
zapisać córkę do przedszkola - oczywiscie nie było miejsca. W tym
roku chciałam zapisać synka 3 lata i oczywiście nie było miejsca w 2
przedszkolach. Przedszkole dla dziecka, którego oboje rodzice
pracują graniczy z cudem - przynajmniej w mojej okolicy. W tej
sytuacji od września i na bezrobocie bo osoby samotnie wychowujące
dzieci bez względu na to czy pracują, mają zapewnione miejsce w
przedszkolu. GRATULACJE DLA MINISTRÓW!!!! a co niech rośnie nam
bezrobocie a mamy "samotne" niech sobie siedzą w domu po co mają się
zajmować swoimi dziećmi skoro za ok 250 zł miesięcznie zrobi to
przedszkolanka.Temat: Nowa ustawa o promocji zatrudnienia
" poszukiwaniu pracy powinny być wspierane przede wszystkim
absolwenci; osoby powyżej 50 roku życia; bezrobotni co najmniej
24 miesiące; osoby o niskim poziomie wykształcenia i bez
kwalifikacji; osoby samotnie wychowujące dzieci do 7 roku życia"
To znaczy nalezy opodatkowac tych ktorzy sa zaradni,
wyksztalceni, pracowici aby miec pieniadze na pomoc w
poszukiwaniu pracy dla tych niezaradnych, niewyksztalconych...
dzieki obciazeniom fiskalnym wzrosnie liczba bezrobotnych
(potrzebujacych wsparcia dla znalezienia pracy) a liczba osob
placacyh podatki na to "wsparcie" zmaleje - to tak jakby najadac
sie zjadajac swoje wlasne rece i nogiTemat: Rozliczanie z US jako samotny rodzic
Rozliczanie z US jako samotny rodzic
Witam,
Czy zeby rozliczac sie z urzedem skarbowym (mam na mysli roczne rozliczenie)
jako osoba samotnie wychowujaca dziecko trzeba przedstawic jakis dowod
potwierdzajacy ten fakt?
Znaczy jakis odpis aktu urodzenia, meldunek? Sprawdzaja to jakos?
Temat: Choroba Perthesa
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje na dzieci które posiadają orzeczenie o
niepełnosprawności. Zatem by uzyskać zasiłek powinna Pani najpierw postarać się
o orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
Jeśli jest Pani osobą samotnie wychowująca dziecko to istnieje możliwość, iż
uzyska Pani zasiłek rodzinny wraz z dodatkami.
Proszę się zapoznać z informacją z ulotki klonu/jaworu „Świadczenia rodzinne” –
zawiera ona informacje zarówno o zasiłkach pielęgnacyjnych jak i o zasiłkach
rodzinnych
www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/8265
Temat: nowe zasady wych-czy ktoś wie?
Dzwoniłam przed chwilą do ZUSu i powiedziano mi, że jeszcze nic nie wiedzą...
Jestem samotną matką i dostaję zasiłek wychowawczy i rodzinny. Czy te zmiany
sprawią, że nie będzie zróżnicowania na osoby samotnie wychowujące dziecko i
pełne rodziny?
Jakiej wysokości będzie zasiłek wychowawczy, a jakiej rodzinny (czy tez jego
dopowiednik) dla samotnych rodziców?
Bardzo proszę o odpowiedź!
Pozdrawiam, Sylwia.Temat: zwolnienie z opłaty stałej za przedszkole
No niestety formalnie nie jest osobą samotnie wychowującą dziecko, do tego
potrzebny jest rozwód lub separacja, wówczas przysługiwałoby jej zwolnienie,
podobnie jak w przypadku gdy do przedszkola chodzi więcej niż jedno dziecko.
Co do sytuacji materialnej, to zapewne podana kwota nie wlicza dochodów męża.
Jeśli są małżeństwem, to niestety fakt, że pieniądze te fizycznie nie ida na
utrzymanie rodziny nie ma znaczenia.
Może warto pozwać ojca o alimenty?
LinusiaTemat: Jesteś panną? Spróbuj to udowodnić
owrank napisał:
> a konkretnie jakich ? bo akurat pierwsze co mi przychodzi na mysla
> czyli rozliczenie podatkowe dla osoby samotnie wychowujacej dziecko
> jest zdecydowanie korzystniejszy niz rozliczenie z mezem czy zona...

Oczywiście wspolne rozliczenie w przypadku kiedy się nie ma dziecka. Poza tym
- dziedziczenie. I to chyba tyle korzyści z małżeństwa, ale jakieś są.
Dobrze jednak, że państwo, które nie wspiera konkubinatów, wspiera chociaż
konkubinaty z dziecmi.
Temat: Polacy wychodzą na ulice
Na 1 i 2 polak już odpowiedział.

Na 3:
To idź i rozlicz się... buahaha
Inni nieżonaci NIE rozliczają się wspólnie ze swoją partnerką bo NIE mogą. Wg
prawa rozliczać wspólnie mogą się:
MAŁŻONKOWIE będący cały rok podatkowy małżeństwem oraz osoby samotnie
wychowujące dzieci (rozlicza się wspólnie z dzieckiem do jakiegoś wieku
dziecka, nie pamiętam).
Ot i tyle wyszło z tego twojego: no daj spokój bla bla..Temat: Świadczenia dla samotnej matki, pomożcie please!!
Donna-powtórzę to, co pisały Ci dziewczyny.
O adres ojca nikt Cię nie będzie pytał bo to nie ma ŻADNEGO znaczenia.
Idź do urzędu i wypełnij wniosek o zasiłek rodzinny(43 zł) i zasiłek dla osoby
samotnie wychowującej dziecko.W tych papierach NIE MA WZMIANKI O OJCU ani tym
bardziej o jego miejscu zamieszkania.
TO ZASIŁEK DLA CIEBIE I DZIECKA.
Przestań już mnożyć problemy,które nie istnieją i idź załatwiać sprawy w
urzędzie.
Temat: Porządkowanie Polski
Porządkowanie Polski
Uporządkowaniem kwestii zasiłków rodzinnych zajmie się w najbliższym czasie
Ministerstwo Pracy. Chodzi przede wszystkim o zlikwidowanie niekorzystnego
zróżnicowania między zasiłkami wypłacanymi osobom samotnie wychowującym
dzieci a rodzinom np. wielodzietnym. Rozdzielnik wprowadzony jeszcze przez
rząd SLD dyskryminuje pełne rodziny i zachęca do rozwodów. To trzeba zmienić -
taką deklarację złożył wczoraj posłom z sejmowej Komisji Polityki Społecznej
szef resortu Krzysztof Michałkiewicz.

Co jeszcze trzeba uporządkować a co już zaczęto porządkować? Wpisujcie.
Temat: Jakie świadczenia sa obecnie?
Jest jeszcze zasiłek dla osoby samotnie wychowującej dziecko bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych
w wysokości 400 zł miesięcznie. Jest on wypłacany do ukończenia 7 roku życia Twojego dzieciaczka,
ale nie dłużej niż 3 lata. O zasiłek starasz się w Urzędzie Miasta, Gminy lub w siedzibie MOPS-u.

Nalepiej sobie poczytaj tutaj:
www.zus.pl/swiadcze/zas005.htm
PozdrawiamTemat: PIT-y odpowiedzcie!!! PILNE
Musicie rozliczać się OSOBNO. Warunkiem wspólnego rozliczania się jest związek
małżeński trwający przez cały rok podatkowy. Dopiero za 2005 będziecie mogli
rozliczac się razem.
Syn nie jest uwzględniony. Rozliczać z dzieckiem mozna się tylko wtedy kiedy
jest się osobą samotnie wychowującą dziecko.

Miejsca zamieszkania nie mają znaczenia przy wspólnym lub osobnym rozliczaniu
się małżeństw.
Temat: czy się coś nam należy za poród z ZUS?
dopiero teraz dotarlo do mnie.
>jestem obecnie na wychowawczym (dopiero od grudnia
>dostanę zasiłek, bo musiałam czekać na utratę dochodów)

na nic nie musialas czekac. Korzystajac z wychowawczego, dochod Twoj jest od
pierwszego dnia , dochodem utraconym, i zadne zaswiadczenia o zarobkach
zerowych z poprzedniego miesiaca nie sa potrzebne!!
Widac, ze w Twojej gminie, nawet jesli maz umrze, to zona bedzie musiala czekac
miesiac, zeby przedstawic jego zerowe zarobki.
Co innego, gdybys przeszla z pelnego etatu na pol, wtedy potrzebne sa Twoje
zarobki z miesiaca poprzedniego, z pol etatu, ale nie udowadnianie, ze
wychowawczy jest urlopem bezplatnym. BIUROKRACI !!
Jezeli nie przyznaja Ci zasilku rodzinnego od pierwszego dnia wychowawczego,
odwolaj sie do SKO !!!

Rozpatrujemy sytuację, gdy dodatek, wypłacany w niepełnej wysokości za niepełne
miesiące kalendarzowe (art.10, art. 11 lub art. 12), powinien być należny np.
od 12-ego dnia miesiąca (wówczas rozpoczął się urlop wychowawczy, nastąpiła
utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych z tytułu wyczerpania okresu jego
pobierania, nastąpił zgon jednego z rodziców i drugi z nich stał się osobą
samotnie wychowującą dziecko, itp.), a wniosek został złożony 20-ego dnia tego
miesiąca. Czy zatem należny dodatek przysługuje od:

1-ego dnia tego miesiąca,
12-ego dnia tego miesiąca,
20-ego dnia tego miesiąca ?

Odp:Właściwy jest wariant b.

Departament Informatyki po konsultacji z Departamentem Świadczeń Rodzinnych.

Pzdr
Temat: Z czego utrzymują się samodzielne?
nie zawyżę sredniej w tej "ankiecie"
na dzień dzisiejszy mam na rękę 500-600 zł (alimenty+ zasiłek dla osoby
samotnie wychowujacej dziecko i dodatek rodzinny+ jak mam wenę twórczą to coś
dorobię-ale muszę mieć dobry nastrój do tworzenia a z tym krucho ostatnio)
ogólne wnioski- jeśli jesteś samowystarczalna/ny finansowo i mieszkaniowo to
jest to 90% sukcesu...bo i humorek lepszy i mniej nerwów
PozdrawiamTemat: Jesteś panną? Spróbuj to udowodnić
mcgoo napisał:

> nie rozumiem dlaczego osoby samotnie wychowujace dzieci maja byc
> uprzywilejowane w stosunku do malzenstw ?
>
> czy malzenstwa sa gorsze ?
>
> w przedszkolu mojego malucha tez wywiesili taka dyskryminacyjna
> informacje ... szlag mnie trafia ..

Tak działa państwo. Intencje są dobre. Efekty koszmarne. Państwo zachęca do
rozbijania małżeństw. Takich mamy prawodawców.
Temat: likwidacja ulgi odsetkowej i propozcja nowej ?
Dzień dobry,
Niestety, ale na chwilę obecna nie wiem nic więcej niż podała GW – przyjęcie
przez rząd projekt nowelizacji ustawy w myśl której prawo do ulgi będzie można
nabyć do końca b.r. Dopóki nie wejdzie w życie ustawa o dopłatach do kredytów,
myslę, że nie można powiedzieć jednoznacznie jak kwestia o która Pani pyta
będzie wyglądała. Warto pamiętać o ograniczeniach, jakie mają tam być zawarte
jak m.in. to, że mieszkanie trzeba kupić na rynku pierwotnym (nie można też być
właścicielem innego mieszkania) a na dopłatę mogą tylko liczyć tylko małżeństwa
i osoby samotnie wychowujące dzieci. Dopłata ma się tyczyć mieszkań do 75
metrów kwadratowych oraz domów do 100 metrów kwadratowych a dopłata ma pokryć
odsetki za 50 metrów kw.

Z poważaniem,
Paweł Usielski
Temat: Studia doktoranckie pytanie do eksperta
Wszystko zależy od tego, czy doktorant jest zatrudniony "na etacie" i pobiera
wynagrodzenie z tego tytułu, czy otrzymuje "tylko" stypendium. Mój małżonek
jest w tej drugiej sytuacji, wobec czego bank przy obliczaniu zdolności
kredytowej potraktował mnie, jakbym była osobą samotnie wychowującą dziecko
hehe.Temat: Co o tym myslicie?!!
Co o tym myslicie?!!
Rodzina na swoim”; państwo pomaga spłacić kredyt
Tylko małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci będą dostawały pomoc
państwa do spłaty kredytów mieszkaniowych. Program "Rodzina na swoim" pod
koniec stycznia trafi pod obrady rządu.
Jest to realizacja programu wyborczego PiS, gdzie zapisane jest hasło
promowania polityki prorodzinnej. Dla wszystkich nie mamy pieniędzy –
tłumaczy Piotr Styczeń wiceminister transportu i budownictwa: Te mieszkania
są potrzebne ludziom dorosłym, ale jeszcze bardziej potrzebne są dzieciom.
Dlatego nie możemy w tej chwili przeznaczyć z budżetu środków dla osób
samotnych.

Rodzina przez 8 lat będzie dostawała od państwa zwrot połowy oprocentowania
kredytu mieszkaniowego, ale tylko wtedy, kiedy kupi mieszkanie na rynku
pierwotnym i tylko wtedy, gdy zadłuży się w złotówkach: Unikamy w ten sposób
ryzyka zmiany kursu walut. Rząd liczy, że dzięki tej pomocy, w ciągu 5
najbliższych lat powstanie 300 tysięcy mieszkań więcej.
Temat: rozliczenie z dziećmi a ślub
rozliczenie z dziećmi a ślub
W 2002r. przez 362 dni byłam osobą samotnie wychowującą dziecko, a przez 3
dni zamężną (28 grudnia 02 wyszłam za mąż). Czy straciłam prawo do
rozliczenia się z dziećmi, skoro mój obecny status to zamężna? Dostaję
sprzeczne opinie, a termin rozliczeń tuż, tuż ...Temat: Alimenty - przewodnik po nowych przepisach
jako osoba samotna wychowujaca dziecko nie pełno sprawne powinnas dostawac 250
zł chyba ze twój dochód nie przekroczy 291zł to pełna kwote alimentów czyli 300
jak na wyroku. a co do ścigania ojca za alimenty to moge podpowiedziedz ze
istnieje artykół 209 kodeksu karnego a mianowicie jest to artykuł o siganie za
uporczywe nie płacenie alimentów i uchylanie sie od obowiazku alimentacyjnego.
warunkiem aby prokurator uwzglednił wniosek jest miec zasadzone alimenty dłuzej
niż 2 lata i musza być złożone dokumenty u komornika. dodatkowo pracownik który
przyznaje zaliczke musi aktywizowac tz. alimenciaza do pracy jesli tego nie robi
to mu o tym przypomnij bo to jest ich obowiazkiem . (sama to przeszłam)
dodatkowom pokaz rachunki za leki i rehabilitacje to też musza uwzglednic.
wiecej informacji znajdziesz w interneciewpisujac w wyszukiwarce KODEKS PRAWA
ADMINISTRACYJNEGO wejdz na rozdziały zaliczka i rodzinne tam dowiesz sie wiecej.
CI CO WYPłACAJA ZALICZKI I RODZINNE NIGDY NIE MóWIA O CO MOżEMY SIE STARAC
TYLKO ZE MIC NAM SIE NIE NALEZY. POZDRAWIAM I ZYCZE POWODZENIATemat: Jesteś panną? Spróbuj to udowodnić
Do Kacha
Co ty za głupoty wypisujesz???Twoja koleżanka nie weźmie ślubu mając
z partnerem dziecko,bo tyle kasy by straciła...Jakiej kasy???Jeśli
dziecko ma nieustalone ojcostwo,czyli NN,tj.wpisane nazwisko matki w
rubryce "nazwisko ojca" (art.42) w akcie urodzenia to ona dostaje
zasiłek z tytułu samotnego wychowywania w kwocie 170 zł/m-cznie.Plus
zasiłek rodzinny w zależności od wieku dziecka.Oczywiście jeśli nie
przekracza 504 zł/os.Więc albo jest bardzo biedna i te 170 zł/m-
cznie to dla niej fortuna albo jesteś człowiekiem usiłującym
rozpowszechniać bzdury!Byle tylko podważyć wiarygodność osób
samotnie (faktycznie) wychowujących dziecko/dzieci.Sama jestem po
rozwodzie i mam na własnym utrzymaniu dwójkę dzieci (bo tatuś
wyemigrował) i nie godzę się na rozpowszechnianie krzywdzących i
NIEPRAWDZIWYCH informacji.A jak wygląda pomoc materialna państwa
osobom samotnie wychowującym każdy może się przekonać dzwoniąc do
najbliższego ośrodka pomocy społecznej czy urzędu miasta/gminy.
Inną kwestią jest to,że na forum,całkiem anonimowo krytykujesz,a
ciekawe czy "samotnej koleżance" uświadomiłaś,że to dla ciebie
kłamstwo i jesteś oburzona (delikatne słowo) jej postępowaniem.Temat: Czy jestescie za legalizacją związków homosex?
Zależy w jakim zakresie, Jeśli chodzi o wspólną reprezentację , (małżeństwo ma
większy prestiż niż konkubinat) to tak, jeśli chodzi o wspólnote majątkową (to
nie to samo co testament) to tak, ale jeśli chodzi o adopcję dzieci to nie, być
może wyjdę na kolejnego oszołoma, ale mam dzieci i znam wiele matek samotnie
wychowujących dzieci, moja obserwacja jest jednoznaczna dziecko potrzebuje
opiekuna kobiety i opiekuna mężczyzny, dwoje rodziców tej samej płci powinno
mieć takie same prawa jak osoba samotna , (taka osoba nie ma szans na adopcję).
Pozdrawiam
Temat: zasiłek rodzinny.
Tak jak napisalam wczesniej :

Zasiłek rodzinny nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli
nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z
rodziców dziecka.
Musisz poczekac takie sa przepisy .
Temat: Moze któraś Z MAM TO WIE????????POMOCY!!!!!!!!!!!
Aby otrzymać jednorazowy zasiłek porodowy oraz zasiłek rodzinny + dodatek
alimentacyjny musisz spełniać warunek:
- miesięczny dochód w twojej rodzinie nie może przekraczać 504 zł netto na
członka rodziny. Jeśli nie jesteż zamężna liczysz tylko swoje dochody.

Musisz wiedzieć, że dodatek alimentacyjny jest przeznaczony dla rodziców
samotnie wychowujących swoje dzieci. We wniosku o przyznanie tego dodatku
podpisujesz oświadczenie, że jesteś osobą samotną i samotnie sprawujesz opiekę
nad dzieckiem. Teoretycznie więc pracownik MOPSu może Cię skontrolować pod tym
względem.
Wniosek o te świaczenia składasz w MOPSie w miejscu Twojego zameldowania.

Pozdrawiam
Temat: wychowawczy po 3 roku życia
Płatny wychowawczy (kryterium dochdowe j.w.) można mieć przez trzy lata, jeśli
jest się osobą samotnie wychowującą dziecko (panna, wdowa, rozwódka) lub
dziecko niepełnosprawne (o ile dobrze pamiętam o dziecku niepełnosprawnym)Temat: Nieszczesny zasilek - a co z alimentami od ojca?
Te 170 zl to zasilek dla kazdej osoby samotnie wychowujacej dziecko/dzieci,
uzalezniony oczywiscie od dochodow, niezalezny od placonych (lub nie)
alimentow. Kwota ta nie obciaza zobowiazanego do placenia, bo nie ZUS to bedzie
wyplacal.
Temat: Nie zmienią się stawki w podatku PIT
samotna matka
czy jako osoba samotnie wychowujaca dziecko dla prawa jestem
tzw. rodzina niepełna - jak okresla publikowany tekst i cy w
zwiazku z tym moge sie jeszcze cieszyc mozliwoscia odliczen?Temat: Jesteś panną? Spróbuj to udowodnić
nie rozumiem dlaczego osoby samotnie wychowujace dzieci maja byc
uprzywilejowane w stosunku do malzenstw ?

czy malzenstwa sa gorsze ?

w przedszkolu mojego malucha tez wywiesili taka dyskryminacyjna
informacje ... szlag mnie trafia ..
Temat: "samotni" rodzice w rekrutacji do zlobkow i przeds
Ok, nie złamałaś prawa. Ale z uczciwością niewiele ma wspólnego,
taką po ludzku rozmunianą, nie prawnie.
A tak sama przed sobą uważasz się za osobę samotnie wychowującą
dziecko?
Temat: Jesteś panną? Spróbuj to udowodnić
a konkretnie jakich ? bo akurat pierwsze co mi przychodzi na mysla
czyli rozliczenie podatkowe dla osoby samotnie wychowujacej dziecko
jest zdecydowanie korzystniejszy niz rozliczenie z mezem czy zona...Temat: Jak wygląda rekrutacja do żłobków we Wrocławiu?
Hej,
właśnie, najwieksze szanse maja osoby wychowujące dzieci samotnie,
do tego takie, które maja adres zamieszkania jak najbliżej żłobka.
Musisz dzwonic do żlobka, który wybierasz i pytać się kiedy zaczyna
się rekrutacja.
Aga
Temat: świadczenia rodzinne

Żeby otrzymać jakieś świadczenia musisz przede wszystkim być zarejestrowana w
pośredniaku. Jeśli chcesz się starać o dodatek dla osoby samotnie wychowującej
dziecko musisz być z mężem w separacji orzeczonej wyrokiem sądu lub po
rozwodzie.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla
bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które utraciły prawo
do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania
(zastępujący gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej) - jest
wypłacany wyłącznie przez gminy.

Dodatek ten przysługuje przez okres 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia
przez dziecko 7 roku życia.

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku powinna złożyć wniosek w ciągu 30 dni
od dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz powinna być
zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca zatrudnienia.

Kiedy dodatek nie przysługuje

Prawa do tego świadczenia nie otrzymają osoby, które mają ustalone prawo do
renty socjalnej, emerytury lub renty albo świadczenia pielęgnacyjnego.

Wysokość dodatku

Dodatek ten przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

Niezbędne dokumenty

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku
rodzinnego (ZUS ŚR-1), zaświadczenia i dowody, m.in. zaświadczenie powiatowego
urzędu pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych określające datę
utraty tego prawa oraz o zarejestrowaniu osoby ubiegającej się o ten dodatek,
jako poszukującej pracy.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (zastępujący świadczenia z
funduszu alimentacyjnego) - jest wypłacany wyłącznie przez gminy.

Dodatek przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko oraz osobie uczącej
się. Osobą samotnie wychowującą dziecko jest panna, kawaler, osoba pozostająca
w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, wdowa,
wdowiec, jeżeli nie wychowuje dziecka wspólnie z drugim z rodziców.

Gdy nastąpi zbieg prawa do tego dodatku z prawem do dodatku z tytułu samotnego
wychowywania dziecka (dla osób, które utraciły prawo do zasiłku dla
bezrobotnych), przysługuje prawo tylko do jednego wybranego przez osobę
uprawnioną świadczenia.

Wysokość dodatku

Świadczenie to przysługuje w wysokości 170,00 zł na dziecko. W przypadku
samotnego wychowywania dziecka, które ma orzeczoną niepełnosprawność lub
znaczny stopień niepełnosprawności, dodatek przysługuje w wysokości 250,00 zł
na dziecko.

Niezbędne dokumenty

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku
rodzinnego (ZUS ŚR-1), zaświadczenia i dowody, m.in. kopia odpisu prawomocnego
wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka
lub rodzica dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym
stopniu niepełnosprawności - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko
niepełnosprawne.
Temat: facet i adopcja...
zofijkamyjka napisała:

> egoli napisał:
>
> > czemu uwazasz, ze mam poraniona psychike?
>
> Bo starciłes bardzo bliską osobę /nawet dwie/ i wciąz nie
> otrzasnąłes sie z tego.

jak stracisz matke cz yojca to tez nie zapomniasz o nich..do konca zycia. czy to
znaczy ze bezdiesz miala poraniona psychike?
o ukochanych osobach sie nie zapoimina.

> > Ponaddto zdaje sie, ze sporo samotnych kobiet dostalo zgode na
> adopcje dzieci..
>
> Wydaje Ci sie że sporo.
> Gdybys Ty sam miał decyzdowac komu powierzyc dziecko do adopcji to
> wybrałbyś małżeństwo czy samotna osobę?

Oczywiscie, ze malzenstwo. Ale nie kazde malzenstwo tez sie nadaje wogole do
wychowywania dziecka. Zobacz, z eilosc rozwodow sie zwieksza i coraz wieksze
jest grono rodzicow samotnie wychowujacych dzieci. I dobrze sobie z tym radza.
Jedyne co jest pewne z samotna osoba to to, ze nie bedzie sie klociala i
urzadzala klotni ze soba w domu.
Mialem sasiadow, ktorzy mieli adoptowana corke (plus 2 wlasnych dzieci). Po
kilku latach malzenstwa zarli sie jak pies z kotem. Rozeszli sie. Czyli
gwarancji na szczescie nie ma.

Ale oczywiscie masz racje, gdybym mial decydowac to pewnie zastanawialbym sie
bardziej nad malzenstwem.
Temat: osoba samotna a adopcja??
osoba samotna a adopcja??
Witajcie!! Jestem osoba samotnie wychowujaca 14 miesiecznego synka, bardzo go
kocham, sprawy z jego ojcem nie ulozyly sie, nie jestesmy razem, ale stosunki
miedzy nami s apoprawne,ale nie o to chodzi!
Zawsze marzylam o tym, zeby stworzyc rodzinny dom dziecka czy osrodek
opiekunczy, zeby dac chociaz odrobine milosci tym malenkim dzieciom, ktore
tak tego potrzebuja, czy mam szanse??czy w naszym kraju osoby takie jak ja
maja szanse na to zeby dac dom, milosc?? podpowiedzcie cos pozdrawiam AnkaTemat: Rodzina zastępcza a osoba samotna
Rodzina zastępcza a osoba samotna
Chcę zapytać doświadczonych ludzi prowadzących rodz. d. dziecka i
wychowujących dzieci w rodzinach zastępczych, jak zapatrują się na mój
ambitny plan bycia rodziną zastępczą w pojedynkę? Jest tak ogromna liczba
dzieciaków, które nie mogą być adoptowane, a którym potrzebny jest dom, że
chciałabym stać się "ciotką" choćby dla jednego lub dwójki z nich.
Zastanawiam się tylko, czy nie jest to zbyt obciążające psychicznie
dla "starej panny".(Oczywiście, musi być też możliwe pogodzenie tego z
pracą "na siebie")Temat: Zasiłek rodzinny i dodatki
WITAM NIESTETY JA STRACIŁAM RODZINNE NA DZIECKO I NIE MAM PRAWA DO ZASŁKU DLA
MATEK SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYCH DZIECKO ,JESTEM WDOWĄ OD PRAWIE CZTERECH LAT I
OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ Z II GR. (PO WALCE O ZYCIE) , RENTE PO MOIM MĘŻU DOSTAJE
ALE NIESTETY JEST TO NAJNIZSZA , Z KTÓREJ CZŁOWIEK MAJĄCY MAŁE DZIECKO NIE JEST
W STANIE SIE UTRZYMAĆ,NASZE USTAWY SĄ NIE DLA WIELU LUDZI JAKO MATKA NIE MIAŁAM
ZAMIARU BIEGAĆ PO OPIEKACH I PRACUJE OD DWÓCH LAT ,OWSZEM ZŁOŻYŁAM STOSOWNE
DOKUMENTY DO URZĘDU MIEJSKIEGO W SWOIM MIEŚCIE I DOSTAŁAM PISMO ODMOWNE -ZBYT
WYSOKIE ZAROBKI A CO JESTEM MATKĄ SAMOTNIE WYCHOWUJACĄ TO NIKOGO NIE INTERESUJE
WNIOSKUJE ZE NAJLEPIEJ BYĆ ;ALKOCHOLIKIEM ,NIEROBEM I TO PAŃSTWO DA A JEŚLI
UCZCIWIE PRACUJESZ BO NIE CHCESZ ZDECHNĄĆ Z GŁODU TO NIKT NAD TOBĄ NIE BĘDZIE
SIĘ UŻLAĆ. POZDRAWIAMTemat: fachowa porada potrzebna...........
fachowa porada potrzebna...........
Dziewczyny,
Potrzebuję waszej pomocy.Moja koleżankadopytuje się odnośnie nowych
zasiłków,które ewentualnie jej mogą prztsługiwac od maja i wszędzie co
innego.Ja niestety w tym się zupełnie nie orientuję,więc liczę na Was.
Agata pracowała od 01,06,2002do 31,08,2002 na pełny etat,potem będąc w ciąży
pobierała zasiłek chorobowy z ZUS-u-od 07,08,2002-03,03,2003,w marcu urodziła
dziecko.Z uwagi na to,że firma tak umowe spisała nie przysługiwał jej
macierzyński,ani wychowawczy.W kwietniu 2004zapisała się do Urzędu
Pracy,gdzie jest osobą bez prawa do zasiłku.A i najważniejsze jest mamą
samotnie wychowującą córeczkę.
Czy przysługuje jej w takiej sytuacji zasiłek,jako matce samotnie
wychowującej dziecko?
Dziękuję z góry za pomoc.AnetaTemat: Alimenty
Z tego co wiem o alimenty możesz ubiegać się jedynie od ojca dziecka.Fundusz
alimentacyjny poprostu juz nie istnieje.Przez rok zapewne otrzymywałaś dodatek
dla matek samotnie wychowujących dziecko.Skoro wyszłaś za mąż nie jesteś osobą
samotną.Przykro mi ale tak to chyba wygląda.Temat: nabór do przedszkoli-jednak elektroniczny
Zainteresowanym przesyłam kryteria wg których system będzie przydzielał dzieci
do przedszkola.A i jeszcze jedno - jeśli dziecko już chodzi do przedszkola i ma
kontynuować w nim naukę to nie ma takiej możliwości żeby było nie przyjęte.
KRYTERIA GŁÓWNE ministerialne):dziecko sześcioletnie odbywające roczne
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,dziecko matki lub ojca samotnie je
wychowującego (Przez osobę samotnie wychowującą rozumie się pannę, kawalera,
wdowę,wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osobę rozwiedzioną.),dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność
do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych
przepisów,dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej
KRYTERIA DODATKOWE:dziecko z rodziny wskazanej przez rejonowego pracownika
socjalnego zagrożone umieszczeniem w zastępczych formach opieki,dziecko
kontynuujące edukację w przedszkolu pierwszego wyboru,rodzeństwo dziecka
kontynuującego edukację w przedszkolu pierwszego wyboru,dziecko obojga rodziców
pracujących, zgłoszone do przedszkola na pobyt dłuższy niż 5 godzin,dziecko
zmieniające przedszkole z powodu zmiany miejsca zamieszkania,rodzeństwo dziecka
zmieniającego przedszkole z powodu zmiany miejsca zamieszkania,dziecko
uczęszczające wcześniej do żłobka.
Jeśli macie jeszcze jakieś pytania to chętnie odpowiem jeśli tylko będę znała
odpowiedź oczywiście
Temat: boję się, że on zabierze mi dziecko
moja droga naprawde musiałbyc miec na sumieniu bardzo wiele aby sad zabrał Ci
dziecko.
To,ze nie masz pracy nie znaczy,ze sie nie utrzymasz dziecka i siebie.
Będziesz miała alimenty ,jezeli on zarabia dobrze to dosć duze.
Mozesz strac sie o zapomoge jako matka samotnie wychowujaca dziecko.
Bedziesz ubezpieczona i automatycznie dziecko, jezeli zarejestrujesz sie w
urzedzie pracy.
Nie wiem jaka Twoja sytuacja mieszkaniowa. Jezeli mieszkasz u rodziców, cioci,
babci itp masz dach nad głowa.
Do pracy mozesz iśc jak urodzisz.
Masz studia!!! To oznacza,ze jestes ambitna itp
sąd bierze rowniez pod uwage realcje pomiedzy matką a dzieckiem.
sądzę,że śa doskonałe.
Ty nie chesz oddac dziecka, kochasz je, jestes odpowiedzialną osoba itp.
A gadanie o Domach dziecka itp to tylko plany!
Zreszta Ty tez mozesz pwoiedziec to samo, Państwo i inne istytucje, fundacje
wspieraja rodzinne domy dziecka.
Aha a to,ze ma dziewczyne w ciazy nie oznacza odpowiedzialnosci a raczej jej
brak.
Takze głowa do góry!
Wszystko bedzie dobrze, zapewne sąd ustali spotkania ojca z dzieckiem. O ile
sie wczesniej nie dogadacie.
Temat: Studia dzienne a zasiłek dla bezrobotnych
Studia dzienne a zasiłek dla bezrobotnych
Jestem samotną matką. Właśnie kończy mi się urlop wychowawczy, 3 miesiące temu dostałam
wymówienie z pracy z powodu likwidacji stanowiska. Jednocześnie jestem studentką studiów
dziennych i otrzymuję na studiach niewielkie stypendium socjalne.
Myślałam, że teraz zarejestruję się jako osoba bezrobotna i będę dostawała zasiłek z UP, a potem
zasiłek z OPSu dla osób samotnie wychowujących dziecko, które utraciły prawo do zasiłku dla
bezrobotnych.

Tymczasem znalazłam na stronie UP informację, że status bezrobotnego nie przysługuje osobom
uczącym się w systemie dziennym. Nie wiem co robić. Nie utrzymam siebie i dziecka z 213 zł zasiłku
rodzinnego i dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka!

Co mi grozi, jeśli złożę nieprawdziwe oświadczenie, że nie uczę sie w systemie dziennym i
zarejestruję się jako bezrobotna z prawem do zasiłku?
Jakie jest ryzyko? Kiedy taka sprawa ulega przedawnieniu?

Dziękuję za odpowiedzi.
Ania
Temat: Od 1 maja 2004 r. nowy system świadczeń rodzinnych
Bożenko! Jeżeli jesteś matką samotnie wychowującą dzieci i dochód rodziny z
2002r. nie przekracza 504 zł. na osobę w rodzinie to oczywiście należy Ci się
dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka w wys. 170 zł. a w razie
wychowywania dziecka niepełnosprawnego - 250 zł. Oczywiście jeżeli dzieci są w
wieku do 18 lat lub do 21 i uczą się w szkole ( ale nie w szkole wyższej ) dla
dzieci pełnosprawnychTemat: Jesteś panną? Spróbuj to udowodnić
Gość portalu: mowie nie chamstwu napisał(a):

> A co w przypadku gwałtu bądź ktores z tych rodzicow wyjechalo gdzies za granice
> ,
> ch** wie gdzie i ma gdzies co sie dzieje z reszta tej rodziny, czyli w tym
> przypadku nie z winy drugiego partnera? Czy ta osoba co wychowuje sama dziecko
> w
> takim wypadku ma prawo poczuc sie samotna w wychowywaniu dziecka? Sam sobie
> odpowiedz i powiedz teraz czy ma jakies prawo do przywileju...
> I jeszcze jedno, ciesz sie ze Ciebie to nie spotkalo, mnie na szczescie tez, al
> e
> rozumiem dlaczego ludzie samotnie wychowujacy dzieci maja lepsze przywileje

Gwałtu powiadasz... Hmm...
Szkoda, że ludzie nie znają historii:) To zamknęłoby im buzie. Jedno słowo, dość
mało popularne w dzisiejszych czasach: odpowiedzialność.Temat: Jesteś panną? Spróbuj to udowodnić
A co w przypadku gwałtu bądź ktores z tych rodzicow wyjechalo gdzies za granice,
ch** wie gdzie i ma gdzies co sie dzieje z reszta tej rodziny, czyli w tym
przypadku nie z winy drugiego partnera? Czy ta osoba co wychowuje sama dziecko w
takim wypadku ma prawo poczuc sie samotna w wychowywaniu dziecka? Sam sobie
odpowiedz i powiedz teraz czy ma jakies prawo do przywileju...
I jeszcze jedno, ciesz sie ze Ciebie to nie spotkalo, mnie na szczescie tez, ale
rozumiem dlaczego ludzie samotnie wychowujacy dzieci maja lepsze przywilejeTemat: zagrożenia...
Kopie opinii z Forum "Kobieta"
moja propozycja jest taka: Autor: Gość: obierzyna IP: *.internetdsl.tpnet.pl
Data: 13.01.2005 12:12
żeby osoby zamozne zrezygnowaly z "pępkowego" czy jak tam to wladze
poszczegolnych miast nazwa, na rzecz matek wychowujacych samotnie swe dzieci i
rodzin, gdzie jedyny zywiciel rodzin utracil prace w wyniku bezwglednej i
kapitalistycznej polityki panstwa i nie ma za co utrzymac dzieci i ich matki,
czego skutkiem moze byc odebranie obojgu rodzicom dzieci i umieszczenie ich w
domach dziecka badz w rodzinach zastepczych, ktorych utrzymanie kosztuje nas
wiecej niz wynisilyby srodki , jakie wystarczylyby takiej zagrozonej rodzinie
na przetrwanie.
Temat: Odbieranie 3-latka, malucha.
jakas bzdure piszesz. mam 3,5 letnia corke ktora chodzi do przedszkola. Za
kilka miesiecy urodze kolejne dziecko i sila rzeczy bede z nim w domu na
macierzynskim, a pozniej moze troche na wychowawczym. Czy to oznacza, ze po
urodzeniuu drugiego dziecka mam przestac posylac starsze do przedszkola?
Przeciez przedszkole ma przede wszystkim spelniac funkcje edukacyjna dla
dzieci, uczyc zachowania w grupie itd.
Przepisy o pracujacych rodzicach sa wprowadzone w przedszkolach panstwowych.
Ponadto tam pierwszenstwo maja rodzice samotnie wychowujacy dziecko - o tez cie
wkurza?
A swoja droga ta regulacja to bzdura, bo niby jak bezrobotna osoba ma zaczac
szukac sobie pracy, skoro jej dziecku nie przysluje przedszkole?Temat: Jestem nowa
Nie jestem taka pewna czy można załozyć sprawę o alimenty. Jak jesteście
małżeństwem to nie taki proste bo trzeba udowodnić że mąż nie daje na
utrzymanie dziecka żadnych środków. A rzeczywiście osobą samotnie wychowującą
będziesz dopiero po rozwodzie.
Moim zdaniem powinnaś odejść od męża jak najszybciej dla dobra Twojego i
dziecka. Jeśli tylko masz jakieś wsparcie (rodzice) to nie zastanawiaj się nad
tym. I jeszcze coś mi przyszło do głowy. Jeśli zdecydujesz się na rozwód to weź
pod uwagę gdy mąż będzie chciał odebrać ci dziecko i sąd mu je przyzna (ma
lepszą sytuacją materialną, zapewni mu lepsze warunki itp)
Bądż silna...Temat: Co takiego dla Szczecina robi P. Juras?
Pawel 28.
Licencje na transport drogowy + zezwolenia na alhohol. Do tego po godzinach
pomoc przy wyplacie swiadczen dla rodzicow samotnie wychowujacych swoje dzieci.
By nie przeginano z wysokoscia oplat za przejazd taxi pracowalem przy uchwale o
cenach za przejazd taksowka ( uchwalona 62.04.!) Kierownikiem jestem od
zeszlego roku - nie jak chce PO od trzech m-cy ( nie moglem sobie odmowic :) Po
pracy jestem, coz nie da sie ukryc, mlodym socjaldemokrata z Federacji. Pomagam
ubogiej rodzinie, organizuje seanse kinowe dla dzieci z domow dziecka, wlasnie
mlodzi z Federacji wyjechali na m-dowy IUSY oboz w Rumunii, dzialajac
politycznie okreslamy strategie dla mlodych politykow podczas przyszlej
kampanii parlamentarnej, zbieram podpisy za religia w kosciele nie w szkole ...
to nieliczne fakty, o ktore prosilas, blagam nie kaz sie wiecej chwalic :).
Przepraszam, ale jeszcze chwila i pojawia sie posty, ze zamiast odp. mam
pracowac w miejscu o tak widocznym ip, wiec prosze o zrozumienie.
Dziekujac za zainteresowanie moja osoba prosze o kontakt pod adresem
paweljuras@wp.plTemat: CO Z ZASIŁKIEM WYCHOWAWCZYM?
Jeżeli jesteś matką samotnie wychowującą dziecko (zgodnie z def. w ustawie) to
należy ci się 170 zł na każde dziecko (lub 250 jeżeli dziecko jest
niepełnosprawne).
Jezeli twój dochód netto nie przekroczył 504 na osobę (dochód za 2002)i
oczywiście byłaś zatrudniona na umowe o pracę to zasiłek wychowawczy nadal
będzie ci wypacany tak ja do tej pory.
pozdr. MagdaTemat: pomysl na oszukanie fiskusa
Zanim rzuci sie oskarzenie pt "oszustwo" nalezaloby zapoznac sie z przepisami
prawa, a nie szafowac nim na lewo i prawo.
Jesli w swietle prawa samotny rodzic to ten, ktory nie posiada zony/meza bez
ustanowienia innych warunkow to pytam sie, gdzie tu oszustwo? Prawodawca
zdecydowal, ze kryterium bedzie formalne pozostawanie w malzenstwie, a nie stan
faktyczny, ktory od formalnego moze sie róznic.
Kiedys w Zusie starajac sie o zasilek wychowawczy z automatu kobieta uznana
zostawala za matke samotnie wychowujaca dziecko, mimo iz w rzeczywistosci
wychowywała je razem ojcem.Nikogo to nie obchodzilo, bo i obchodzic nie moglo-
w swietle prawa były matkami samotnymi.
Pytam zatem ponownie- czy przepisy skarbowe mówia cos o faktycznym wychowywaniu
dziecka w pojedynke czy chodzi po prostu o wszystkie osoby, ktore nie pozostaja
w zwiazku malzenskim?
Temat: Jak jest z ZUSEM na urlopie wychowawczym?
joszka30 napisała

>Jeśli Twoje dochody są niskie - gdy wynoszą na osobę
>548 zł w rodzinie możesz ubiegać się o zasiłek wychowawczy. Jak podaje ZUS od
>1.06.2002 r. - wynosi on 318,10 zł. Dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz
>wychowujących trójkę i więcej dzieci jest nieco wyższy - 505,80 zł.

Ech, joszka, joszka
Mialabys racje, gdybysmy mieli dzisiaj 19 listopada 2003 rok 2003 a nie 2004!!!

PzdrTemat: konkubinat
bepeef napisała:

> Przyznam się, że jest to dla mnie niezrozumiałe. Ludzie żyjący w konkubinacie
> chcieliby korzystać z praw przysługujących osobom samotnym (min. zasiłki dla
> matek samotnie wychowujących dziecko, możliwość odejścia bez "zbędnych"
> formalności) i jednocześnie z praw przysługujących małżeństwom (m.in.
> dziedziczenie po współmałżonku czy tzw "dopłata do wczasów rodzinnych")
>
> Nasuwa się samo, że jedyne, czego by nie chcieli - to obowiązków wypływających
> tak z jednego jak drugiego stanu.

Zgadzam się z Bepeef,konkubinat to często wygodnictwo
i chęć pobycia w związku ,ale nie do końca.Same przyjemnośći
bez zobowiązań.Niestety najgorzej wychodzą na tym dzieci.
Nie wierze w szczerą i prawdziwą miłość,któtej nie można zalegalizować.
A jeżeli to tylko taka "chwilówka" to czemu ma mieć prawa jak małżeństwo?
I bardzo nie lubię jak ktoś mi wmawia,że dzieci w związkach homo,albo w "chwilówkach" są szczęśliwsze ,bo rodzice w nich bardziej są z miłośći niż
z obowiązku.Znam oczywiście przykłady małżeństw nieudanych,ale większość tych co żyją koło mnie to rodziny szczęśliwe i udane,więc proszę nie generalizować >
Motylem jestem....Temat: Jestem na urlopie wych.-i co dalej????!!!
Dzięki Jolu za słowo otuchy.Teraz pukam się w czoło słysząc takie opinie
innych. A co do tej osoby, która mi to powiedziała to tak na marginesie też ma
trójkę dzieci. Dlatego dziwię się, że tak właśnie mówi może jest rozgoryczona,
bo te trzecie dziecko było niezaplanowane. Ale mniejsza o nią. Budujące dla
mnie są słowa ludzi, którzy mówią <jak pani daje sobie radę z trójką maluchów>,
a ja wiem, że sobie daję radę, mam swój harmonogram dnia, którego się
trzymam,bo inaczej pewnie bym sobie nie poradziła. Z powodu takiej pracy mojego
męża czuję się też tak jakbym była matką samotnie wychowującą dzieci i zdaję
sobie sprawę z tego, że gdybym teraz wróciła do pracy to bym poległa na całej
lini. Trzymajcie się cieplutko w ten mokry dzień.Iza.Temat: rozliczenie z fiskusem samotnej matki
niestety nie, w ustawie jest jasno napisane kto moze rozliczyc sie jako samotny
rodzic i jest to osoba stanu wolnego (wdowa, wdowiec, panna kawaler,
rozwiedziony, rozwiedziona i z orzeczona separacja)
takze w twoim jesli rozwiedziesz sie w grudniu i wyrok sie uprawomocni przed
31 grudnia wtedy bedziesz mogla sie rozliczyc, to warto podkreslic ze w
przypadku samotnego rodzica nie ma wymogu bycia nim pelny rok kalendarzowy,
matka moze urodzic dziecko 31 grudnia i juz sie bedzie mogla rozliczyc jako
osoba samotnie wychowujaca....Temat: Fundusz Alimentacyjny - potrzebny czy nie?

Niedawno zastanawiałam się nad tym. Czasy teraz trudne. Wielu rodzinom nie
wystarcza od pierwszego do pierwszego. Rząd tnie gdzie może wydatki budżetowe.
Może narażę się swoją opinią osobom korzystającym z funduszu alimentacyjnego.
Myślę jednak, że zmiany są konieczne. Dzięki sprawdzaniu dochodów matki można
zaoszczędzić sporo kasy. Z FU pobierają pieniądze i te "bogate" i te "biedne".
Chociaż czasami te pierwsze mogłyby się spokojnie bez tego obejść. W czasie,
kiedy panuję w kraju taka bieda, uważam, że to słuszna decyzja.
Nie jestem osobą majętną i już niedługo będę musiała pewnie zwrócić się o
pomoc do państwa. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. A wszystkim mamom
samotnie wychowującym dzieci życzę, aby tatusiowie staneli na wysokości
zadania.Temat: Alimenty - przewodnik po nowych przepisach
Zgadzam się z Robertem. Sami jesteśmy w podobnej sytuacji. Mój mąż ma z
pierwszego małżeństwa córkę, na którą ma w wyroku zapisaną dobrowolną opłatę na
utrzymanie 300zł. My z mężem mamy małego 1,5 rocznego synka i tylko moją wypłatę
wynoszącą 900zł netto. Po odliczeniu od tego 300zł na córkę męża zostaje nam na
3os. 600zł. - a sam wynajem mieszkania + media kosztują więcej niż 600zł. Na
dodatek jego była żona utrudnia mu widzenie się z córką i straszy nas
komornikiem (jeżeli choć jeden dzień spóźnia się z zapłatą 300zł). Dodam, że
zawsze płacił te 300zł, pomimo, że wcześniej ja nie pracowałam, a mąż dostawał
najniższą krajową 849zł brutto. Teraz mąż jest na urlopie wychowawczym, a ja
pracuję. I co powiedzą matki samotnie wychowujące dzieci na naszą sytuację?
Jeżeli mąż jest sumienny i płaci regularnie pieniądze, a cierpi przez byłą żonę,
bo ona szkaluje go wobec jego dziecka i nie pozwala mu nigdzie indziej widywać
się z córką, jak tylko w jej mieszkaniu. A my z ledwością wiążemy koniec z
końcem, bo nam jako pełnej rodzinie wychodzi na osobę ok. 200zł.
Co my mamy zrobić?
I niech odezwą się też ojcowie, którzy są w podobnej sytuacji jak nasza, bo
dosyć już mam czytania, tylko o biednych matkach z dziećmi i jacy to byli
mężowie są okropni!!!!!!!!
Temat: Alimenty- raz jeszcze:-)
WIEM DOSIA O CO CI CHODZI I ROZUMIEM.NIE POROWNUJ JEDNAK SAMOCHODU DO DZIECKA
DOBRZE...MOJA SIOSTRA DOBRZE WIE GDZIE SIE ZGLOSIC PO JAKI ZASILEK.BO OPROCZ
ZASILKOW DLA MATEK SAMOTNIE WYCHOWUJACYCH DZIECI SA JESZCZE ZASILKI SOCJALNE
ROZNEGO RODZAJU.JA NA PRZYKLAD JESTEM OSOBA NIEPELNOSPRAWNA,STUDIUJE MATEMATYKE
I KIEDY MOGE DORABIAM SOBIE NA BOKU POMAGAJAC KOLEZANKA NA STUDIACH
KOREPETYCJAMI.KORZYSTAM JEDNAK Z POMOCY PFRON-U BO GDYBY NIE TO MOGLABYM
ZAPOMNIEC O NAUCE.PRACOWAC FIZYCZNIE NIE MOGE BO MAM WRODZONA WADE
SERCA.RODZICOW NIE STAC BY MI POMOGLI WIEC NIE MOGE SAMA NA SIEBIE PRACOWAC.A
POZA TYM WOLE WZIAC OD PANSTWA "NASZE" PIENIADZE NIZ ZEBY KTOS SOBIE NABIJAL
KABZE "NASZYM " KOSZTEM.Temat: zaplatani we wlasne sidla...
Gość portalu: zula napisał(a):

> tzn w naszym kraju, na naszym kontynencie, na naszej planecie większość
> samotnie wychowujących dzieci rodziców to ojcowie, czy tak?

Podejrzewam, że na naszej planecie większość dzieci wychowywana jest przez
PEŁNE rodziny, a nie przez samotnych rodziców. Wśród rodziców samotnych zapewne
przeważają matki, niemniej, sposób w jaki to napisałaś określić można
słowem: "stereotyp". Jak osoba tak dzielnie walcząca, ze stereotypami mogła
zrobić coś takiego? Na stereotypy mogą pozwolić sobie tylko faszyści - jak ja
np.Temat: konkubinat
ada296 napisała:

> ciągle trudno jest mi się pogodzić z twierdzeniem , że dzieci w związkach homo
> będą się lepiej wychowywac niż w rodzinach nie kochających się a nikt nie
> przejmuje sie konkubinatami

Przyznam się, że jest to dla mnie niezrozumiałe. Ludzie żyjący w konkubinacie
chcieliby korzystać z praw przysługujących osobom samotnym (min. zasiłki dla
matek samotnie wychowujących dziecko, możliwość odejścia bez "zbędnych"
formalności) i jednocześnie z praw przysługujących małżeństwom (m.in.
dziedziczenie po współmałżonku czy tzw "dopłata do wczasów rodzinnych")

Nasuwa się samo, że jedyne, czego by nie chcieli - to obowiązków wypływających
tak z jednego jak drugiego stanu.
Piszesz, że "głupio" rozmawiać o testamencie z konkubiną (konkubentem).
Czy nie "głupiej" jest domagać się, by obcy ludzie grzebali w prywatnym życiu,
i sprawdzało, czy "tych dwoje" faktycznie ze sobą żyło w konkubinacie, skoro nie
byli w stanie przyznać się do tego publicznie? No i...co dawałoby prawo do
traktowania dwojga jako konkubinat?
Ile lat(miesięcy?) konkubinatu (i jak potwierdzonego) miałoby dawać prawa
do dziedziczenia.? Czy wspólne wynajmowanie mieszkania (kupno mieszkania)
jest już konkubinatem? Czy dopiero wspólne łóżko? (może jakieś zdjęcia?)

Moim zdaniem życie w konkubinacie jest wyrazem niedojrzałości.
(ale oczywiscie moje zdanie nie jest wyrocznią
Temat: "samotni" rodzice w rekrutacji do zlobkow i przeds
Nie uważam się za osobę samotnie wychowującą dzieco, ale nie jestem
takze mężatką. I nie gryzie mnie sumienie, że moje dziecko zabrało
innemu miejsce. To zadzwiające, bo niby takich "samotnych" jest cały
tabun, ale kiedy wywieszono listę to okazało się, że w łączonej
grupie 3-4 latków tylko ja dostałam max liczbę punktów i w grupie 5-
latków takze 1 osoba. I gdzie te tłumy nas złych, nieuczciwych.Temat: Dzisiaj V
Zgadzam sie z Lbx. Znam tamat Bilgoraju i wspaniala osobe, ktora tam
pojechala. Tez uwazam ze feudalne stosunki jakie tam zostaly stworzone sa
wymyslone i sztuczne. Oczywiscie ,ze sa kobiety samotnie wychowujace dzieci.Ale
trzeba znac cala strukture tych "wiosek" ,zeby zrozumiec paran0oicznosc ukladu.
Stracilam kontakt z ta osoba, ale mam poczucie niedobrego zakonczenia.Temat: bo ona nie musi...
pieniądze które są ustanowione w miejsce zlikwidowanego funduszu
alimentacyjnego, wypłacane niezależnie od faktu czy matka samotnie wychowująca
dziecko otrzymuje alimenty czy nie (podstawą jest fakt czy otrzymuje zasiłek
rodzinny, czyli istotna jest granica dochodu na jedną osobę) w wysokości 170 zł
na dzieckoTemat: Przedszkole nr 2 część III NOWA ERA
Nie chcę zapeszyć, odpukam, ale muszę się z wami podzielić moimi odczuciami
dotyczącymi Nowej Dyrekcji. Jest po prostu ŚWIETNA. Nie dość że nas ugościła:
kawka, herbatka, ciasteczka, owoce....to jeszcze zaczęła zdaniem. Ponieważ jest
to zebranie RR to ja jak to zwykle robią dyrektorzy- zamieniam się w słuch. Bo
moja rolą na takim spotkaniu jest wysłuchanie co państwo mają mi do
powiedzenia. Jakie zaskoczenie było u „starych” członków rady- nie muszę chyba
opisywać. Po doświadczeniach ze sławetną i osobą która potem ją zastępowała (
nie mam tu namyśli tej ostatniej- Pani Ani) i sposobem w jaki one z nami
rozmawiały to dzień do nocy.
Jest po prostu kompetentna, miła i otwarta. Poinformował nas, ze
jest „społecznicą” i mamy się przygotować na różne akcje mające pomóc matkom i
dzieciom. Działa przy TPD. Za chwile w przedszkolu rozpocznie się
akcja „grosik”. Czyli będą zbierane grosiki, które zostaną przekazane na pomoc
matkom samotnie wychowującym dzieci.
Będziemy też mieli barierkę przed furtką, która uniemożliwi dzieciom wybieganie
wprost na ulicę. Wybiera się również do Otwocka celem złożenia wniosku o
wyznaczenie przejścia dla pieszych przy przedszkolu oraz położenia tzw.
spowalniaczy.
Wymyśliła wraz z nauczycielką z grupy maluszków świetne pasowanie na
przedszkolaka (ubiegłoroczne było fatalne, dzieci płakały i bały się wielkiego
ołówka i pani która zapowiedziała a teraz stanie się coś bardzo....)
Ma wiele ciekawych pomysłów. Po prostu jest super, aby tak dalej. Trzymam
kciuki
Temat: przedszkole, nie w tej bajce
Przepisy dotyczące przyjęcia do przedszkola publicznego są właśnie takie dość
restykcyjne. Oboje rodzice muszą pracować, mają pierwszeństwo osoby zameldowane
na stałę na terenie gminy/dzielnicy, dzieci matek samotnie wychowujących
dziecko też w pierwszej kolejności. Tak jest. Wiem to od ponad roku. I termin -
do końca kwietnia - to i tak długo. U nas był to bodajże chyba koniec marca.
Temat: VIII Krajowa Wystawa Psów Rasowych
a tak przy okazji o tragedii z psami:Trzy owczarki niemieckie zagryzły
niemowlaka pozostawionego bez opieki.Matka wyszła tylko wysłać list...

Na karę 2 lat wiezienia w zawieszeniu na 4 lata oświęcimski sąd skazał 23-
letnią matkę, która naraziła swoje trzytygodniowe dziecko na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia.

Do tragedii doszło we wrześniu ubiegłego roku w Brzeszczach koło Oświęcimia,
gdy Karolina B., samotnie wychowująca dziecko, wyszła na kilka minut z
mieszkania, aby wysłać list.
Prokuraturze nie udało się ustalić, co było powodem takiego zachowania
zwierząt: zazdrość na pojawienie się nowej osoby w rodzinie, chęć zabawy czy
agresywna reakcja na krzyk.

Oskarżona matka przyznała się do winy i zgłosiła chęć dobrowolnego poddania
się karze. Sąd Rejonowy w Oświęcimiu wymierzył kobiecie karę dwóch lat
więzienia w zawieszeniu na cztery lata. Wyrok jest prawomocny. (STRZ)

MOją kolezankę też ich własny pies o mało nie zagryzł..ż żalu, że go
pozostawiły z chorym staruszkiem (ojcem) unieruchomionym na dwie doby. Jak
to wytłumaczyć? Pies sam wymierza karę? Komu? Niemowlęciu w pierwszym
przypadku i za co?
Temat: zwolnienie z opłaty stałej za przedszkole
zwolnienie z opłaty stałej za przedszkole
Cześć,

mam pytanie odnośnie zwolnienia z opłaty stałej za przedszkole. Moja
koleżanka, mama 3 dzieci, wychowująca je samotnie od 3 lat, de facto jednak
bez rozwodu, napisała podanie o zwolnienie z opłaty stałej, które jednak
załatwiono odmownie. Gdzie może sie odwoływać? W przedszkolu? W oświacie??
Może znacie jakieś kryteria (wysokość zarobków? koleżance wychodzi netto ok.
470 zł na osobę, za dużo zarabia?).
byłabym wdzieczna za informacje i Wasze doświadczenia )

Pzdr.
MonikaS
Temat: dziewczyny czy tak trudno jest...
Witaj !
Ja zakładałam sprawę z orzekaniem o winę. Niestety dałam sobie spokój po tym
jak mnie pobił przy dziecku. Obdukcja tez nic nie dała. Po roku najść na
mieszkanie i moją osobę, ściganie, okradanie itp postanowiłam z tym skończyć.
Naprawdę odetchnęłam. Niestety na krótko, czyli do podziału majątku, który
przyśpieszył juz mój ex. Wmeldował mi bezdomnego. Teraz jest ok.
Jeżeli masz duzo argumentów żeby walczyć to trzymam kciuki, ale wiedz że nasze
prawo tak naprawde nie pomaga nam kobietom samotnie wychowującym dzieci walczyc
o swoje prawa.Temat: Ratusz stworzy enklawę biedy na Siekierkach
Ja proponuję wszystkich leni i darmozjadów upchać w Sheratonie i Mariotcie. A
dlaczego nie? :-P

Ja rozumiem, że nie wszyscy kwalifikujący się do eksmisji, to najgorsze lumpy -
fakt. Biedne, samotnie wychowujące dzieci matki czy też osoby jakoś
pokrzywdzone przez los - zasługują na pomoc państwa. Ale dlaczego Wybiórcza i
lewackie środowiska pochylają się nad niedolą pijaczków i awanturników? Wolę,
by moje podatki szły raczej na jakieś hospicjum czy inne cele charytatywne ...Temat: prosze o ocenę możliwości kredytowych
prosze o ocenę możliwości kredytowych
jestem matką samotnie wychowujaca dziecko (dochody ok.3400 netto, buzetówka,
umowa na czas nieokreslony w tej samej firmie 15 lat) bez obciazen
kredytowych. moj chłopak ma podobne dochody( z tym ze ma dzialalnosc
gospodarcza), na kredyt jakiej wysokosci mozemy liczyc? wiem ze w przypadku
osob prowadzacych dzialalnosc wlasna zdolnosc kredytowa to polowe;(, czy
lepiej byloby zawrzec zwiazek malzenski( nosimy sie z takim zamiarem), czy
tez istnieje mozliwosc kredytu na "obce " osoby?

Strona 1 z 3 • Zostało wyszukane 193 wypowiedzi • 1, 2, 3


 Menu
 : Strona Główna
 : Osobowość nowoczesnego nauczyciela wychowawcy
 : osrdoki Szkolno wychowawcze Warszawa
 : OSNOWA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 : Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy
 : Ośrodek Szkolno Wychowawczy
 : ośrodki wychowawcze rodzaje
 : Ośrodek Wychowawczy
 : ortopeda dziecięcy Kraków
 : ortopeda dziecięcy poznań
 : osobą niepełnosprawną Bezrobocie Gry Z Penisami
rock metal shop
MAŚC NA BLIZNY
Biała Czekolada 320
 . : : .
Powered by Wordpress | Designed by Elegant WPT